Olet täällä

Viranhaltijapäätökset

Tällä sivulla voit tutustua Kainuun liiton viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätöksiä tekevät maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja, hallintopäällikkö ja suunnittelujohtaja, ja ne julkaistaan kuntalain mukaisesti.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan Kainuun liiton verkkosivuilla heti päätöksenteon jälkeen. Päätökset pidetään nähtävillä määritellyn ajan. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan heti oikaisuvaatimusajan päätyttyä.

Kaikki julkiset viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä heti päätöksenteon jälkeen Kainuun liiton kirjaamossa.

Linkki päätöksiin:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames

 

Mahdollisuus päätöksen oikaisuun
 

Viranhaltijapäätöksistämme voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosainen tai kuntalainen. Oikaisuvaatimuksen voivat tehdä myös Kainuun kunnat tai kunnan asukas sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallistuva kunta tai asukas.

Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen kerrotaan päätöksessä.