Olet täällä

Vesivoiman kulttuuriperintö (VEKU VAKU)

Vesivoiman kulttuuriperintö - Oulujoen vesistön ja Luulajajoen vesivoima ja yhdyskunnat muutoksessa.
" "

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Region Norrbottenin hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana 1.1.2019-31.12.2021. Hankkeen päätavoitteena on, että jatkossa rakennettujen jokien asukkaat ja toimijat tunnistavat arvot ja hyödyntävät niitä vetovoimatekijän. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö tehdään tunnetuksi ja vahvistetaan paikallisten yhteisöjen identiteettiä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hankkeen päätoteuttaja ja Region Norrbotten vastaa hankkeen toteutuksesta Ruotsissa.  Kainuun liitto on mukana hankkeessa kumppanina ja osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen.

Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta.  Omarahoitusosuudesta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä alueen energiayhtiöiden, kuntien, maakunnan liittojen, oppilaitosten, museoiden, yliopiston, kylä- ja asukasyhdistysten sekä kotiseutuyhdistysten kanssa.

Tarkemmin hankkeeseen on mahdollista tutustua Pohjois-Pohjanmaan verkkosivuilla: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/vesivoiman_kulttuuriperinto

Lisätietoja antavat Pohjois-Pohjanmaan liitosta projektipäällikkö Pekka Elomaa, (p. +358 40 685 4032) ja maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko (p. +358 40 685 4030)

 

Lisätiedot