Olet täällä

Venäjä-yhteistyö

Tehtävät

Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Merkityksellistä aikaa yhteistyön kehittymiselle oli Kostamuksen rakentaminen vuosien 1974 - 1983 välisenä aikana, minkä jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Kostamuksen kaupungin 30-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin vuonna 2013.  Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupungin uusi yhteistyösopimus allekirjoitettiin Kostamuksessa 17.5.2018.

Kainuun maakunta on vuodesta 1996 lähtien osallistunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa rajanylittävää yhteistyötä tukevien ja edistävien EU-ohjelmien kautta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Vuonna 2002 perustettiin myös Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteinen poliittinen foorumi, Euregio Karelia, joka toimii samalla alueella.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot ovat tehneet (lähialue) yhteistyösopimuksen 2010-2013 Arkangelin aluehallinnon kanssa. (koskien myös Arkangelin aluetta).

Kainuun Venäjä-yhteistyötä koordinoi Venäjä -strategia 2020, joka on hyväksytty maakuntahallituksessa 27.1.2014.

Kainuun liitossa Venäjäasioista vastaa Katja Sukuvaara.

Kainuun Venäjä-strategian 2020 tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä.
Euregio Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteistyöalue ja yhteistyöfoorumi.
Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 kolmea ENI CBC -ohjelmaa. Kainuu kuuluu Karelia CBC -ohjelman toteuttamisalueeseen.
Barents Link Centre on Kostamuksessa sijaitseva toimitila, jonka tehtävänä on edistää raja-alueyhteistyötä ja palvella Barents Linkin kehityskäytävän vaikutuspiirissä yrityksiä raja-alueen liiketoimin