Olet täällä

Vastuuvalmistelijat esittäytyvät

Tehtävät

Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmistelujohtaja, vastuuvalmistelijat ja toimihenkilöt esittäytyvät:

1. Sinut on valittu Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtävään. Mitä teet?
2. Mistä organisaatiosta ja mistä tehtävistä tulet?
3. Minkälaisissa asioissa sinuun voi ottaa yhteyttä?
4. Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

Tietoja täydennetään sitä mukaa kun valintoja tehdään. Tehtävänimikkeen perässä oleva (oa) tarkoittaa osa-aikaista tehtävää. 


Valmistelujohtaja

Jaana Korhonen

Jaana Korhonen

 

jaana.korhonen@ely-keskus.fi, puh 0295 023 560, vaihde 0295 026 500


Valmisteluassistentti

 


Viestintäassistentti

Jani Hyvönen

Jani Hyvönen, jani.hyvonen@kainuu.fi, puh. 044 4100 726

 1. Viestintäassistentin tehtäviin kuuluu tiedottaminen, verkkosivujen rakenteiden ja informaatiosisältöjen kehittäminen ja ylläpito, graafinen suunnittelu sekä erilaiset tuotantotehtävät esimerkiksi kameroiden kanssa. Viestintätiimissä ideoimme ja kehitämme maakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää, sekä omalta osaltani maakuntauudistuksen näkyvyyteen liittyviä asioita.
 2. Työpaikkanani on Kainuun liitto. Aloitin tehtävässä uutena 8.1.2018.
 3. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi silloin jos jokin kainuulaisia koskettava asia tai tapahtuma tulisi nostaa esille.
 4. Olen kotoisin Sotkamosta ja opiskellut Tampereella, josta palasin Kainuuseen noin 12 vuotta sitten. Kokemusta erilaisista viestintään liittyvistä tehtävistä on kertynyt 20 vuoden ajalta.

Talousuunnittelija, vastuuvalmistelija

Armi Pikkarainen
armi.pikkarainen@kainuu.fi, puh. 044 7970 146


ICT-suunnittelijat

Aldin Tokalic

Aldin Tokalic, aldin.tokalic@kainuu.fi, puh. 044 7970014

 1. ICT-suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa väliaikaishallinnon ICT-toiminnan suunnittelu ja toteutus, sekä ICT-kokonaisarkkitehtuurin ja ICT-sopimuskokonaisuuden selvittäminen ja niiden siirtoon liittyvien asioiden valmisteleminen.
 2. Työskentelen normaalisti Kainuun soten Tietohallinnossa ICT-suunnittelijana.
 3. Minuun voi ottaa yhteyttä ICT-asioilla, jotka liittyvät sote- ja maakuntauudistukseen.
 4. Olen asunut Kajaanissa yli 15 vuotta, valmistuin ylioppilaaksi Paltamon lukiosta 2007, sain Kajaanin ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelyn alemman korkeakoulututkinnon vuonna 2011 ja liiketalouden ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2016. Olen ollut Kainuun soten tietohallinnon palveluksessa vuodesta 2011 lähtien.

 

Ari Kemppainen, ari.kemppainen@kainuu.fi, puh. 044 7970300


Lakimies


Henkilöstösuunnittelija
Jyrki Pursiainen, jyrki.pursiainen@kainuu.fi, puh. 044 797 5346


Liikennesuunnittelija


Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen vastuuvalmistelija (oa)

Jari Pesonen

Jari Pesonen, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi, puh. +358 295 023 861

 1. Vastuuvalmistelijana toimin työryhmän puheenjohtajana ja vastaan työryhmälle kuuluvien tehtävien valmistelusta. Työryhmän tehtäväkenttä on laaja, siihen kuuluu alueidenkäytön, liikenteen, vesienhoidon, vesihuollon, vesi- ja kalatalouden tehtävät sekä luonnonsuojelun edistämis- ja ympäristön yleinen seurantatehtävä ja myös valtakunnallinen patoturvallisuusviranomaisen tehtävä. Työryhmässä valmistellaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi mm. uuden maakunnan organisointia, resursseja, toimintatapoja, palveluja, yhteistyötä ja kehittämistä koskevia asioita. Käytän noin puolet työajasta maakuntauudistuksen valmisteluun.
 2. Olen töissä Kainuun ELY-keskuksessa Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueella vesitalousasiantuntijana. Työhöni kuuluu ympäristö- ja vesistökunnostushankkeiden (vesienhoito, vesitalous sekä vesihuolto) rahoittamistehtävät sekä niihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, säännöstelyn valvonta sekä vesistöjen säännöstelyn kehittämistehtävät. Koordinoin myös Kainuun ELY-keskuksen suorittamia operatiivisia tulvantorjuntatoimenpiteitä.
 3. Työryhmässä valmisteltavat asiat koskettavat konkreettisesti kaikkia kainuulaisia. Minuun voi ottaa yhteyttä, mikäli joku asia työryhmämme tehtävissä askarruttaa tai haluat siitä lisätietoa.
 4. Olen Savonlinnasta kotoisin ja olen opiskellut Kuopiossa ja Oulussa. Kainuussa olen asunut yli 23 vuotta, joista viimeiset kymmenen vuotta Kajaanissa. Ympäristöhallinnossa olen ollut 18 vuotta erilaisissa tehtävissä, ensin Kainuun ympäristökeskuksessa ja nykyisin Kainuun ELY-keskuksessa.

Työ- ja elinkeinopalvelujen vastuuvalmistelija (oa)

Kati Kemppainen

Kati Kemppainen, kati.kemppainen@te-toimisto.fi, puh. +358 295 039 053

 1. Vastuullani on yhdessä työryhmän sekä nykyisten organisaatioiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa suunnitella tulevan uuden maakunnan kasvupalveluiden mukaisia työ- ja elinkeinopalveluita. Tarkemmin määriteltynä tehtäväala sisältää seuraavat suunnittelutehtävät:
 • Maakunnalliset kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen
 • Valtakunnallisten kasvupalveluiden kytkemisen maakunnalliseen toimintaan
 • Maahanmuuttoon liittyvät tehtävät
 • Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hanke-, yritys-, rakenne- ym. tuet
 • Rakennerahastotoiminnan välittävän viranomaisen tehtävät
   

2. Työskentelen Kainuun TE-toimistossa osaamisen kehittämispalveluiden ja tuetun työllistymisen palveluiden palvelujohtajana. Palvelujohtajana vastaan palvelulinjojeni toiminnasta ja kehittämisestä sekä henkilöstöjohtamisesta koko sen laajassa kokonaisuudessaan. Palvelulinjoillani työskentelee yhteensä 34 TE-palveluiden ammattilaista.
3. Minuun voit olla yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää nykyisistä työ- ja elinkeinopalveluista tai haluat vaikuttaa tulevaisuuden työ- ja elinkeinopalveluihin eli kasvupalveluihin.
4.Olen syntyperäinen kainuulainen, joten maakunnan toimintaympäristö on tuttuakin tutumpi. TE-toimistossa olen työskennellyt n. 17 vuotta. Harrastukset vaihtelevat vuodenaikojen ja mielihalujen mukaisesti.


Kehittämis- ja suunnittelutoiminnon vastuuvalmistelija (oa)

Jouni Ponnikas

Jouni Ponnikas, jouni.ponnikas@kainuu.fi, puh. 040 5740 804


Maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveydenhuollon vastuuvalmistelija (oa)


Soten järjestämistehtävän vastuuvalmistelija (oa)


Soten tuottamistehtävän vastuuvalmistelija (oa)