Olet täällä

Vastuuvalmistelijat esittäytyvät

Tehtävät

Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmistelujohtaja, vastuuvalmistelijat ja toimihenkilöt esittäytyvät:

1. Sinut on valittu Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtävään. Mitä teet?
2. Mistä organisaatiosta ja mistä tehtävistä tulet?
3. Minkälaisissa asioissa sinuun voi ottaa yhteyttä?
4. Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?

Tietoja täydennetään sitä mukaa kun valintoja tehdään. Tehtävänimikkeen perässä oleva (oa) tarkoittaa osa-aikaista tehtävää. 


Valmistelujohtaja

Jaana Korhonen

Jaana Korhonen, jaana.korhonen@ely-keskus.fi,
0295 023 560, vaihde 0295 026 500

 1. Valmistelujohtaja vastaa siitä, että Kainuun ”valmistelupumppu” toimii. Että valmistelua tehdään oikea-aikaisesti ja oikeista asioista. Toimin myös valmistelutoimielimen esittelijänä ja väliaikaishallinnon palveluksessa olevan valmistelu- ja tukihenkilöstön työnjohdollisena esimiehenä. Yksi tärkeä tehtäväkenttä on yhteyksin ylläpitäminen valtakunnallisiin ja alueellisiin valmisteluelimiin.
 2. Tulen Kainuun ELY-keskuksesta. Työtehtävä siellä on ollut vuodesta 2010 alkaen E-vastuualueen johtajan tehtävä.
 3. Minuun voi ja saa ottaa yhteyttä kaikissa maakunta- ja soteuudistukseen liittyvissä asioissa! Voi esittää kysymyksiä, antaa palautetta, kommentoida ja tehdä esityksiä. Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita. Jos en osaa vastata, koetetaan löytää joku joka osaa. Yhteyttä voi ottaa livenä, puhelimitse, sähköpostitse tai somessa. Käytän erityisesti Twitteriä työasioissa, joten pistä seurantaan siellä @JaanaKorhonen!
 4. Vaikka työ vie ison osan ajasta, niin välillä pitää rentoutua. Ja se tapahtuu liikunnan, kokkailun tai matkailun avulla.

Valmisteluassistentti

Sari Keränen

Sari Keränen, sari.keranen@kainuu.fi, 044 706 4476

1. Valmisteluassistentti toimii valmistelujohtajan työparina asiakirjojen teknisen valmistelun osalta ja on tukena myös työryhmävalmistelussa. Lisäksi tehtäviin kuuluu valmistelun kokous- ja asiahallinnan toteuttaminen.
Toimin väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) ja poliittisen ohjausryhmän sihteerinä ja tehtäviin kuuluu mm. esityslistojen, pöytäkirjojen työstäminen ja kokoaminen sekä niiden välittäminen jäsenille. Lisäksi kokoushallinnan tehtäviin kuuluu päätösten tiedoksianto, kokoustila ym. varaukset sekä kokouspalkkioiden maksuun liittyvät asiat. Valmistelutoimielimen asianhallinnan toteuttaminen sisältää kaikkien valmisteluun liittyvien asiakirjojen kirjaamisen ja arkistoinnin.          
2. Tulen tehtävään Kainuun sotesta, jossa toimin Keskitetyt yhteiset tukipalvelut –tulosalueella johdon sihteerinä. Olen toiminut sotessa myös hallintosihteerinä ja kirjaamossa ja niistä saatu työkokemus on ollut hyvänä pohjana myös tämän tehtävän hoitamiseen.
3. Minuun voi ottaa yhteyttä Kainuun väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) ja poliittisen ohjausryhmän kokoushallintaan liittyvissä asioissa (kokousmateriaalit, kokousaikataulut ja kokouspalkkiot ym.).
4. Olen kotoisin Puolangalta ja asunut Kajaanissa 30 vuotta. Työhistoriani aikana olen tehnyt mm. ravitsemusalan, suunnittelijan ja palveluesimiehen tehtäviä. Toimistoalan tehtäviin siirryin vuonna 2008.
Harrastan lenkkeilyä, metsästystä, kalastusta ja marjastusta. Kesäisin mökkeily ja luonnossa liikkuminen on se ykkösjuttu. 


Viestintäassistentti

Jani Hyvönen

Jani Hyvönen, jani.j.hyvonen@kainuu.fi, 044 410 0726

 1. Viestintäassistentin tehtäviin kuuluu tiedottaminen, verkkosivujen rakenteiden ja informaatiosisältöjen kehittäminen ja ylläpito, graafinen suunnittelu sekä erilaiset tuotantotehtävät esimerkiksi kameroiden kanssa. Viestintätiimissä ideoimme ja kehitämme maakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää, sekä omalta osaltani maakuntauudistuksen näkyvyyteen liittyviä asioita.
 2. Työpaikkanani on Kainuun liitto. Aloitin tehtävässä uutena 8.1.2018.
 3. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi silloin jos jokin kainuulaisia koskettava asia tai tapahtuma tulisi nostaa esille.
 4. Olen kotoisin Sotkamosta ja opiskellut Tampereella, josta palasin Kainuuseen noin 12 vuotta sitten. Kokemusta erilaisista viestintään liittyvistä tehtävistä on kertynyt 20 vuoden ajalta.

Talousuunnittelija, vastuuvalmistelija

Armi Pikkarainen

Armi Pikkarainen, armi.pikkarainen@kainuu.fi, 044 797 0146

 1. Taloussuunnittelijan vastuulla on seurata oman toimialansa valmistelutarvetta sekä – aikataulua ja vastata tarvittavien valmistelutehtävien käynnistymisestä, oman toimialansa valmistelutyön etenemisestä sekä loppuunsaattamisesta. Tehtävä sisältää mm. seuraavat suunnittelutehtävät:
 • Uuden maakunnan taloushallinnon organisoinnin valmistelu
 • Talousarvioprosessin jäsentäminen ja aikataulutus
 • Simulaatioon valmistautuminen ja simulaatio
 • Avaavan taseen ja kirjanpidon aloittamiseen valmistautuminen
 • Talouden ja toiminnan seuraaminen
 • Taloustyöryhmän vetäjänä toimiminen
 1. Olen töissä Kainuun Sotessa talouspalveluissa laskentapäällikkönä. Laskentapäällikkönä vastaan Kainuun kuntien, Kainuun Soten, Kainuun liiton ja Kainuun Työterveyshuollon kirjanpidon, laskentatoimen ja tilinpäätöksen laatimisesta. Laskentatoimen kehittäminen, suunnittelu ja taloushallinnon prosessien kehittäminen kuuluu myös tehtäviini. Kainuun Soten talouspalveluissa työskentelee  yli 30 taloushallinnon ammattilaista seitsemällä eri paikkakunnalla. Esimiestehtävät ovat keskeisiä työtehtäviä laskentapäällikön virassa.
 2. Minuun voi ottaa yhteyttä tulevan maakunnan talouteen liittyvissä kysymyksissä. Taloustyöryhmän tehtäviin liittyvistä asioista kerron mielelläni myös tietoja.
 1. Olen syntyperäinen kainuulainen ja asunut koko ikäni syntymäkunnassani Vuolijoella.  Vietän mielelläni aikaa perheen kanssa  luonnossa liikkuen kaikkina vuodenaikoina.  Muita mieliharrastuksiani on kielten opiskelu, tanssi ja kuntosali.

ICT-suunnittelijat

Aldin Tokalic

Aldin Tokalic, aldin.tokalic@kainuu.fi, 044 797 0014

 1. ICT-suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa väliaikaishallinnon ICT-toiminnan suunnittelu ja toteutus, sekä ICT-kokonaisarkkitehtuurin ja ICT-sopimuskokonaisuuden selvittäminen ja niiden siirtoon liittyvien asioiden valmisteleminen.
 2. Työskentelen normaalisti Kainuun soten Tietohallinnossa ICT-suunnittelijana.
 3. Minuun voi ottaa yhteyttä ICT-asioilla, jotka liittyvät sote- ja maakuntauudistukseen.
 4. Olen asunut Kajaanissa yli 15 vuotta, valmistuin ylioppilaaksi Paltamon lukiosta 2007, sain Kajaanin ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelyn alemman korkeakoulututkinnon vuonna 2011 ja liiketalouden ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2016. Olen ollut Kainuun soten tietohallinnon palveluksessa vuodesta 2011 lähtien.

 

Ari Kemppainen

Ari Kemppainen, ari.kemppainen@kainuu.fi, 044 797 0300


Lakimies

Paula Halonen

Paula Halonen, paula.halonen@kainuu.fi, 044 410 0728

Paula Pääskylä-Leinonen

Paula Pääskylä-Leinonen, paula.paaskyla-leinonen@te-toimisto.fi, 0295 039 019


Henkilöstösuunnittelija

Jyrki Pursiainen

Jyrki Pursiainen, jyrki.pursiainen@kainuu.fi, 044 741 6332

1. Toimin kokoaikaisesti henkilöstösuunnittelijana. Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelijana toimin henkilöstötyöryhmän puheenjohtajana ja vastaan henkilöstöön liittyvien asioiden valmistelusta yhteistyössä henkilöstötyöryhmän kanssa. Muutos koskee n. 4000 työntekijää, joten muutoksen kohteena olevien organisaatioiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa käytävä vuoropuhelu ja valmistelu ovat avainasemassa.
2. Tulen Kainuun sotesta, jossa toimin henkilöstöpalveluiden alaisuudessa rekrytointipäällikkönä ennen siirtymistäni nykyiseen valmistelutehtävään.
3. Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa henkilöstöä askarruttavissa asioissa. Henkilöstöasioihin vaikuttaa luonnollisesti monen muun valmistelun päätökset, joten kysymyksiä voi herätä monelta eri kantilta. Yhteyttä kannattaa kuitenkin rohkeasti ottaa, jotta osaamme jatkossa myös viestiä niistä asioista, jotka askarruttavat henkilöstöä.
4. Tuleva muutos on mittava, mutta vain omalla asenteella voi vaikuttaa siihen, miten muutoksen kokee. Olen kotoisin Sotkamosta, joten kainuulaisena ihmisenä haluan olla osaltani rakentamassa uutta maakuntaa meille kaikille, jotka sen palveluja tarvitsemme myös tulevaisuudessa!


Liikennesuunnittelija
Timo Regina, timo.regina@ely-keskus.fi, 0295 023 887

1. Toimin osa-aikaisena liikennesuunnittelijana. Tehtäviini kuuluvat Kainuun maakuntauudistukseen liittyvät liikennesektorin (Kainuun liikennejärjestelmän toimivuus, alueellinen tienpito, tie- ja liikenneolot, maakuntien toimintoihin liittyvät kuljetukset ja liikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuus, maankäytön ja liikennehankkeiden ylimaakunnallinen yhteistyö, valtakunnalliseen liikennejärjestelmä- ja liikennepoliittiseen suunnitteluun osallistuminen) valmistelutehtävät. Lisäksi toimin maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmässä ELY-keskuksen edustajana patoturvallisuussektoriin liittyvissä asioissa.
2. Toimin Kainuun ELY-keskuksessa johtavana vesitalousasiantuntijana, pääasiallisena tehtävänä kaivosten patoturvallisuuslain mukainen valvonta. Ennen ELY-keskusta olen työskennellyt noin 13 vuotta erilaisissa infrahankkeiden suunnittelu- ja urakointitehtävissä.
3. Minuun voi ottaa yhteyttä Kainuuta koskevissa maakuntauudistukseen liittyvissä liikennesektorin asioissa.
4. Olen kotoisin Keminmaasta. Olen valmistunut Oulun yliopistosta rakennustekniikan diplomi-insinööriksi 2001. Opinnoissa syvennyin tie- ja liikennetekniikkaan. Kainuuseen olen muuttanut työn perässä 2007. Vakituisesti olen asunut Kajaanissa vuodesta 2010 saakka, jolloin aloitin nykyisen työni Kainuun ELY-keskuksessa. Meillä on kaksi isohkoa koiraa, kissa ja ratsuhevonen, joten vapaa-aika menee aikalailla eläinten parissa.


Varautumisen vastuuvalmistelija

Juha Kärkkäinen

Juha Kärkkäinen, juha.karkkainen@kaipe.fi, 044 710 0153

 1. Olen aloittanut varautumisen vastuuvalmistelijan tehtävässä 15.1.2018. Vastuuvalmistelijan tehtäväkuvauksen mukaisesti toimin TR 9 Varautumisen työryhmän puheenjohtajana ja vastaan työryhmän tehtäväalueeseen sisältyvien aihealueiden valmistelusta sekä maakuntalakiehdotuksen sisällön mukaisen tulevalle Kainuun maakunnalle muodostuvan valmiussuunnitteluprosessin etenemisestä yhdessä työryhmän jäsenten kanssa. Tarvittaessa käytämme työryhmätyön laadun varmistamiseksi apunamme myös eri alan asiantuntijoita. Työskentelen tehtävässäni päätoimisesti. 
 2. Siirryin vastuuvalmistelijan tehtävään Kainuun pelastuslaitoksen organisaatiosta, jos työskentelin apulaispalopäällikön virassa. Työtehtäväni ja vastuualueeni ovat olleet vuosien varrella hyvin moninaisia ja sisältäneet useita erilaisia tehtävä- ja vastuualueita. Tehtäviini ovat sisältyneet mm. hallinto, henkilöstön osaamisen- ja suorituskyvyn kehittäminen, henkilöstöjohtaminen, pelastustoimeen sisältyvien suunnitelmien laadintaprosessien toteuttaminen, yhteistoimintaharjoituksien suunnittelu- ja toteuttaminen sekä viimevuosina myös Kainuun pelastuslaitoksen yleiseen varautumiseen ja riippuvuussuhteisiin sekä haavoittuvuuksien tunnistamiseen liittyvät tehtävät. Yhteisenä nimittäjänä kaikissa työtehtävissäni on ollut työskentely erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten sekä sidosryhmien kanssa erilaisiin toimintamalleihin ja tavoitteisiin soveltuvissa toimintaympäristöissä.
 3. Maakuntalakiehdotuksen sisällön mukaisesti tulevalle Kainuun maakunnalle asetetaan normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskeva varautumisvelvollisuus sekä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen velvoite. Alueen yhteisessä varautumisessa on kysymys toimijoiden, toimialojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöstä sekä horisontaalisesta verkostoitumisesta ja laaja-alaisesta varautumisen yhteensovittamisesta. Juuri tästä syystä uuden tehtäväni ehdoton ”keihäänkärki” tulee olemaan Kainuun maakunnan alueella mahdollisesti tapahtuvien normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen erityispiirteiden edellyttämän suorituskyvyn kehittäminen yhdessä viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa. Olen avoin erilaisille ehdotuksille ja minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa sellaisissa aihealueissa, jotka edesauttavat Kainuun maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittamisen toimintamallin rakentamista ja häiriötilanteiden edellyttävän suorituskyvyn kehittämistä sekä Kainuun alueen yleistä kriisinsietokykyä.  
 4. Olen saanut työskennellä oman työhistoriani aikana erilaisissa työtehtävissä niin elinkeinoelämän, kunnan kuin valtionkin palveluksessa. Työtehtäviini ovat sisältyneet mm. koulutus-, turvallisuus-, hallinto-, henkilöstöjohtaminen sekä pelastustoimen erilaiset tehtävät, joista viimeiset 15 vuotta Kainuun pelastuslaitoksen palveluksessa. Virkatehtäviin liittyen olen saanut tehdä tiivistä yhteistyötä koko Kainuun alueella erilaisten sidosryhmien kanssa ja monet varmaankin tunnistavat minut jo aikaisemmista asiayhteyksistä. Uskon, että tästä sidosryhmäyhteistyöstä on suurta etua myös tässä varautumisen vastuuvalmistelijan tehtävässä ja yhteistyömme tulee jatkumaan tiiviinä Kainuun maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittamistehtävän merkeissä.

 


Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen vastuuvalmistelija (oa)

Jari Pesonen

Jari Pesonen, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi, 02 9502 3861

 1. Vastuuvalmistelijana toimin työryhmän puheenjohtajana ja vastaan työryhmälle kuuluvien tehtävien valmistelusta. Työryhmän tehtäväkenttä on laaja, siihen kuuluu alueidenkäytön, liikenteen, vesienhoidon, vesihuollon, vesi- ja kalatalouden tehtävät sekä luonnonsuojelun edistämis- ja ympäristön yleinen seurantatehtävä ja myös valtakunnallinen patoturvallisuusviranomaisen tehtävä. Työryhmässä valmistellaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi mm. uuden maakunnan organisointia, resursseja, toimintatapoja, palveluja, yhteistyötä ja kehittämistä koskevia asioita. Käytän noin puolet työajasta maakuntauudistuksen valmisteluun.
 2. Olen töissä Kainuun ELY-keskuksessa Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueella vesitalousasiantuntijana. Työhöni kuuluu ympäristö- ja vesistökunnostushankkeiden (vesienhoito, vesitalous sekä vesihuolto) rahoittamistehtävät sekä niihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö, säännöstelyn valvonta sekä vesistöjen säännöstelyn kehittämistehtävät. Koordinoin myös Kainuun ELY-keskuksen suorittamia operatiivisia tulvantorjuntatoimenpiteitä.
 3. Työryhmässä valmisteltavat asiat koskettavat konkreettisesti kaikkia kainuulaisia. Minuun voi ottaa yhteyttä, mikäli joku asia työryhmämme tehtävissä askarruttaa tai haluat siitä lisätietoa.
 4. Olen Savonlinnasta kotoisin ja olen opiskellut Kuopiossa ja Oulussa. Kainuussa olen asunut yli 23 vuotta, joista viimeiset kymmenen vuotta Kajaanissa. Ympäristöhallinnossa olen ollut 18 vuotta erilaisissa tehtävissä, ensin Kainuun ympäristökeskuksessa ja nykyisin Kainuun ELY-keskuksessa.

Työ- ja elinkeinopalvelujen vastuuvalmistelija (oa)

Kati Kemppainen

Kati Kemppainen, kati.kemppainen@te-toimisto.fi, 02 9503 9053

 1. Vastuullani on yhdessä työryhmän sekä nykyisten organisaatioiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa suunnitella tulevan uuden maakunnan kasvupalveluiden mukaisia työ- ja elinkeinopalveluita.
      Tarkemmin määriteltynä tehtäväala sisältää seuraavat suunnittelutehtävät:
 • Maakunnalliset kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen
 • Valtakunnallisten kasvupalveluiden kytkemisen maakunnalliseen toimintaan
 • Maahanmuuttoon liittyvät tehtävät
 • Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hanke-, yritys-, rakenne- ym. tuet
 • Rakennerahastotoiminnan välittävän viranomaisen tehtävät
   

2. Työskentelen Kainuun TE-toimistossa osaamisen kehittämispalveluiden ja tuetun työllistymisen palveluiden palvelujohtajana. Palvelujohtajana vastaan palvelulinjojeni toiminnasta ja kehittämisestä sekä henkilöstöjohtamisesta koko sen laajassa 
kokonaisuudessaan. Palvelulinjoillani työskentelee yhteensä 34 TE-palveluiden ammattilaista.
3. Minuun voit olla yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää nykyisistä työ- ja elinkeinopalveluista tai haluat vaikuttaa tulevaisuuden työ- ja elinkeinopalveluihin eli kasvupalveluihin.
4. Olen syntyperäinen kainuulainen, joten maakunnan toimintaympäristö on tuttuakin tutumpi. TE-toimistossa olen työskennellyt n. 17 vuotta. Harrastukset vaihtelevat vuodenaikojen ja mielihalujen mukaisesti.


Kehittämis- ja suunnittelutoiminnon vastuuvalmistelija (oa)

Jouni Ponnikas

Jouni Ponnikas, jouni.ponnikas@kainuu.fi,  040 574 0804


Maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveydenhuollon vastuuvalmistelija (oa)
Jouni Heikkinen, jouni.heikkinen@puolanka.fi, 040 012 6197

1. Vastuuvalmistelijana toimin työryhmän 11 puheenjohtajana ja vastaan työryhmälle kuuluvien tehtävien valmistelusta. Työryhmän tehtäväkenttä koostuu pääsääntöisesti maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveyshuollon tehtävistä Työryhmässä valmistellaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi mm. uuden maakunnan organisointia, resursseja, toimintatapoja, palveluja, yhteistyötä ja kehittämistä koskevia asioita työryhmälle annetun toimeksiannon perusteella. Noin puolet työajasta käytän tällä hetkellä maakuntauudistuksen valmisteluun.
2. Olen töissä Puolangan kunnassa Puolangan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen päällikkönä. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu tällä hetkellä Puolangan lisäksi Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Sotkamon maaseutuhallinnon yksikön kanssa.  Nykyisellä Puolangan yhteistoiminta-alueella on töissä kolme viranomaista ja yksi toimistoapulainen pienellä työpanoksella.  Maaseutuhallinnon osalta nykyiset tehtävät ovat viljelijätukihallintoa, joka sisältää mm. eri viljelijätukihakemusten käsittelyä, maksatusta ja sitoumusten käsittelyä. Muita tehtäviä ovat tiettyjen eläinten rekisteröintiä ja kyseisten eläinten pitopaikkojen rekisteröintiä (esim. naudat, lampaat, siipikarja), tukioikeuksien käsittelyä ja jonkin verran maaseudun kehittämistehtäviä. Järjestämme yhteistyötahojen kanssa myös viljelijäkoulutuksia.
3. Työryhmässä valmisteltavat asiat koskevat pääsääntöisesti maataloutta, ympäristöterveydenhuoltoa ja maaseudun kehittämistä. Pääosa omista tehtävistä koskee maataloutta, viljelijätukihallintoa, tukioikeusrekisterin ylläpitoa ja eri eläinten rekisteröintiä ja eläinten pitopaikkojen rekisteröintiä.
4. Olen asunut aina Puolangan vaaramaisemissa. Harrastan talvella hiihtoa ja kesällä pyöräilen. Maaseutuhallintoon ajauduin sijaiseksi kauan sitten ja sillä tiellä olen edelleen.


Soten järjestämistehtävän vastuuvalmistelija (oa)

Matti Heikkinen

Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kainuu.fi, 044 054 2250

1. Toimin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvien asioiden vastuuvalmistelijana. Teen parhaani työryhmän kanssa, jotta tulevassa Kainuun maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät asiat ovat kunnossa.
Suunnittelutehtävät ovat moninaiset ja työ tarkentuu valmistelun edetessä.
2. Työskentelen perhepalvelujohtajana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Keväällä 2018 olen virkavapaalla tehtävästä ja keskityn sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja hallintoon liittyvät kysymykset (mm. suunnittelu ja seuranta, ohjaus ja valvonta, palvelujen hallinta ja hankinta, osin kehittäminen, järjestäjän organisoituminen).
4. Paras hiihtotulokseni on hopeamitali päiväkodin kilpailusta ;)


Soten tuottamistehtävän vastuuvalmistelija

Saara Pikkarainen

Saara Pikkarainen, saara.pikkarainen@kainuu.fi, 044 713 3084

1. Tehtävässäni toimin soten tuottamisen vastuuvalmistelijana sekä soten tuottamisen työryhmän puheenjohtajana.  Tehtävä on määräaikainen 31.5.2018 saakka.
2. Tulen tehtävään Kainuun soten terveyden edistämisen erikoissuunnittelijan tehtävästä Suunnittelu- ja kehittämisyksiköstä, joka on osa Kainuun soten hallintoa.
3. Yhteyttä voi ottaa erilaisissa soten tuottamistehtävään liittyvissä kysymyksissä kuten esimerkiksi valmistelun sisällöstä, aikatausta ja käsiteltävistä asioista. Lisäksi minua voi pyytää kokouksiin, johto- ja muihin ryhmiin kertomaan valmistelun kulusta.
Työryhmä voi käyttää eri alojen asiantuntijoita työnsä tukena, joten ota yhteyttä, mikäli haluat osaltasi jakaa tietoa hyödynnettäväksi valmistelussa.   
4. Valmistelutyö on toimijoiden välistä yhteistyötä, toisten työn arvostamista ja yhdessä työskentelyä. Vastuuvalmistelijana teen parhaani edistääkseni yhteistä päämäärää.