Olet täällä

Valmisteluryhmä

Tehtävät

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ohjausryhmän päätökset sekä ohjata ja yhteensovittaa työryhmävalmistelua ja muutosviestintää. Valmisteluryhmä kokoontuu keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa. Pöytäkirjat ovat liitteenä.

Jäsenet

Valmisteluryhmän muodostavat virka-asemansa perusteella maakuntauudistukseen keskeisesti osallistuvien organisaatioiden johto.  Maakuntahallitus vahvisti jäsenet ja varajäsenet 22.8.2016. Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto, puheenjohtaja
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sote, I varapuheenjohtaja
Johtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY, II varapuheenjohtaja (yksikön päällikkö Kari Pehkonen)
Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY
Johtaja Tiina Veijola, Kainuun TE-toimisto
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen, Kainuun pelastuslaitos
Johtaja Margit Päätalo, Pohjois-Suomen AVI
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kajaanin kaupunki
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen, Sotkamon kunta
Kunnanjohtaja Esko Rautiainen, Puolangan kunta

Valmisteluryhmän sihteerinä toimii muutosjohtaja Harri Mattila, Kainuun sote- ja maakuntauudistus.