Olet täällä

Valmistelu 2017-2019

Tehtävät

Kainuu siirtyy  maakuntauudistuksen väliaikaishallintoon. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu Kainuussa muiden maakuntien tapaan ennakoivasti. Kainuun liiton hallitus vahvisti kokouksessaan 19.6.2017 Kainuun 8-jäsenisen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon.

Väliaikaishallinnon toiminta on alkanut välittömästi, ja VATE on Kainuussa pitänyt ensimmäisen kokouksensa 26.6.2017. VATEn puheenjohtajaksi valittiin maakuntajohtaja Pentti Malinen ja varapuheenjohtajaksi vs. ylijohtaja Jaana Korhonen.

Väliaikaishallinnon asema uuden maakunnan toimijana vahvistetuu sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyy maakuntauudistuksen lakipaketin.

Kainuun VATE on järjestäytynyt ja linjannut työskentelyään

VATE koostuu Kainuun uuden maakunnan muodostavien organisaatioiden viranhaltijoista. Se johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelua. VATE käyttää valmistelun päätös- ja puhevaltaa uuden vaaleilla lokakuussa 2018 valittavan maakuntavaltuuston toimikauden eli tammikuun 2019 alkuun asti. VATEn poliittisesta ohjauksesta vastaa sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä. Sen puheenjohtajisto (4 hlöä) on läsnä- ja puheoikeudella mukana toimielimen kokouksissa, samoin kuin henkilöstöjärjestöedustus (2 hlöä).

Väliaikaishallinnon työryhmät