Olet täällä

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Tehtävät

Kivivaara Peuravaara tuulivoima

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi.

Voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella. 

Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen liittyen on valmisteltu voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (pdf)

Kainuun liiton yhteystiedot:

Osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin: 08 6155 41
Sähköposti: kainuunliitto(at)kainuu.fi, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Internet: www.kainuunliitto.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Alueidenkäytön henkilöstö