Olet täällä

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Tehtävät

Kivivaara Peuravaara tuulivoima

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle.

Voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella. 

Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava

Aloitusvaihe

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen aloitusvaiheeseen liittyen on valmisteltu voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (pdf)

Vireilletulosta tiedottaminen

Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 22.6.2020 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta Kainuun liiton ja Kainuun kuntien ilmoitustauluilla, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat).

Kuulutus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireilletulosta 12.8.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on julkisesti nähtävillä tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla 12.8.–14.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma luonnos 22.6.2020

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen aloitusvaiheeseen liittyen on valmistunut ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnos. Raportissa kuvataan mm. toimintaympäristön nykytilaa sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 12.8.–14.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa kaavan tavoitteisiin.

Lähtökohdat ja tavoitteet -raportti luonnos 22.6.2020

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Alueidenkäytön henkilöstö