Olet täällä

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tehtävät

Maakuntavaltuusto hyväksyi 31.5.2017 Kainuun liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016.

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilin päätös on laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 31.5.2017.

Aikaisemmat tilinpäätökset:

Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014
Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 

Lisätietoja antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen.