Olet täällä

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Tehtävät

Maakuntavaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kainuun liitolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2019 sekä talousarvion vuodelle 2018.

Kuntalain 40 §:n mukaan maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä Kainuun liitolle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään Kainuun liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kainuun liiton vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin Kainuun kuntaneuvottelussa 1.9.2017. Liiton talousarvioehdotus perustui kuntaneuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Liiton alustavaa toimintasuunnitelmaa käsiteltiin myös kuntakierroksilla touko-kesäkuussa. Toimintasuunnitelmaa viimeisteltiin liiton vastuualueilla ja johtoryhmässä sekä käsiteltiin henkilökuntakokouksissa yhteistoimintalain mukaisesti. Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hyväksymästä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien antama palaute mm. kuntakierroksilta ja tarkastuslautakunnalta.

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018