Olet täällä

Tilastot

Tehtävät

Näille sivuille lisätään tilastotietoja Kainuusta.

Maakunnan kehitystä koskevaa tilasto- ja ennakointitietoa löytyy myös Kainuun ennakointiportaalista www.kuiskintaa.fi .

 

Tilastotietoja, linkit avautuvat uuteen ikkunaan

Suomi lukuina 2020
Suomen tilastollinen vuosikirja 2019
State of the Nordic region 2020

Tilastosivuja

Väestötietoja Kainuusta. Kuvan alla tiedot ovat ladattavissa Excel-, pdf- sekä kuvatiedostoina.