Olet täällä

20.11.2019 - 14:11

MaNun kannanotto: Koulutus Kainuun tärkein elinvoimatekijä

Kirja
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto ilmaisee huolensa Kainuun koulutustilanteesta ja sen tulevaisuudesta.

Kainuun koulutustilanne on huononemaan päin. Muutenkaan ei näytä hyvältä – lähes kolmososa verotuloista tulee eläkeläisiltä. Maakunnan ja erityisesti kuntien taloustilanne on vaikea, ja tämä saattaa vaikuttaa esimerkiksi lukiokoulutukseen, joka on kunnan vapaaehtoisesti järjestettävissä oleva palvelu.

Lukiokoulutusta järjestetään lähes jokaisessa Kainuun kunnassa, mikä on hyvä asia. Ainoastaan Ristijärvellä ja Hyrynsalmella ei järjestetä lukiokoulutusta. Ammatillista koulutusta järjestetään ainoastaan Vuokatissa ja Kajaanissa. Ammattikorkeakoulutusta järjestetään Kajaanissa. Yliopistotasoista koulutusta Kainuussa ovat nykyisellään vain kertaluonteiset koulutusohjelmat, liikuntatieteen maisterikoulutus Sotkamon Vuokatissa tai yliopisto-opintojen suorittaminen verkon kautta eri yliopistoihin. Nämä mahdollisuudet eivät ole alkuunkaan riittävät!

Koulutus on Kainuun erityislaatuisuuden ja sijainnin takia sen tärkein elinvoimatekijä. Kun nuoret lähtevät muualle opiskelemaan, monet heistä jäävät sille tielle, eivätkä enää palaa kotiseudulleen tai -maakuntaansa. On tärkeää säilyttää ammattikoulu sekä erityisesti ammattikorkeakoulutus. On valitettavaa, ettei Kainuussa enää järjestetä pysyvää, kasvavaan osaajien kysyntätarpeeseen vastaavaa, yliopistotasoista koulutusta.

Mikäli lukiokoulutusta vähennetään, joutuvat monet lähtemään vasta 15-16-vuotiaina kotoaan opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Näin on jo ammatillisen koulutuksen kohdalla. Tilannetta ei helpota se, että ammattikoulussa on yhä enemmissä määrin etäopiskelua, ilman opettajaa. On tärkeää huolehtia siitä, että lukiokoulutusta on jatkossakin tarjolla ympäri Kainuuta, ja panostaa ammatillisen koulutuksen laatuun.

Tietyillä aloilla Kainuussa on työvoimapula. Maakunnallinen nuorisovaltuusto katsoo, että olisi erittäin tärkeää, että näiden alojen koulutukseen panostettaisiin tarpeeksi. Nuorisovaltuusto katsoo myös, että oppisopimusta olisi ryhdyttävä hyödyntämään enemmän Kainuussa. Oppisopimuskoulutus olisi kaikkien etu – nuori hankkisi käytännön harjoittelun kautta itselleen ammatin, yritys saisi itselleen motivoituneen työntekijän, ja Kainuuseen jäisi nuoria asumaan.

Lisätiedot:

Petri Pesonen, 1. vpj
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto
puh. 044 305 3485
petripesonen@outlook.com 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

" "
20.12.2019
Kainuun vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon suhdanteet osoittivat pitkään jatkuneen kasvun tasoittumista, silti liikevaihto ja henkilöstömäärä...