Olet täällä

20.12.2019 - 17:22

Kainuun suhdannekatsaus

" "
Kainuun vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon suhdanteet osoittivat pitkään jatkuneen kasvun tasoittumista, silti liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat edelleen.

Metallin liikevaihdon kasvu voimakkainta, yli 20% 

Kesäkuulle 2019 ulottuvien tuoreimpien suhdannetietojen mukaan kaikkien toimialojen yhteen laskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.  Liikevaihto kasvoi myös neljällä Kainuun maakuntaohjelman kärkialoihin liittyvällä toimialalla (metalli, metsä- ja puu, matkailu ja ICT- ja elektroniikka) ja neljässä väheni (energia, kaivannais, biotalous, elintarvike). 

Metalliklusterissa liikevaihto kasvoi 1. vuosipuoliskolla 20,2 prosenttia 84 miljoonaan euroon. Jos liikevaihdon kehitys pysyy samanlaisena loppuvuoden, nousee metalliklusteri tänä vuonna ennätystulokseen. Kehitys oli melko vahvaa myös metsä- ja puuklusterissa, jossa liikevaihto kohosi vuoden 2019 alkupuolella yhteensä 7,6 prosenttia nousten 123,3 miljoonaan euroon. Kainuun matkailuklusterissa liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 2,7 prosenttia 69 miljoonaan euroon ja ICT- ja elektroniikkaklusterissa kasvuprosentti oli 1,0 ja liikevaihto 76,3 miljoonaa euroa. 

Biotalous on laajana, esim. maa- ja metsätalouden kattavana, toimialana liikevaihdoltaan selvästi Kainuun suurin (551 miljoonaa euroa vuonna 2018), mutta kaivannaistoiminta lähenee sitä. Vuonna 2018 kaivannaistoiminnan liikevaihto oli jo 401 miljoonaa euroa. Samoin työllistävyydessä biotalous on selkeästi muiden yläpuolella, mutta matkailussa sekä ICT ja elektroniikkaklusterissa on suurempi henkilöstömäärä kuin kaivannaistoiminnassa.  

Työpaikkojen määrä lisääntyi 

Päätoimialaklusterit työllistävät yli 8800 henkilöä Kainuussa, mikä tarkoittaa noin kolmannesta Kainuun työpaikoista. Talouden vahva kasvu luo työpaikkoja. Kainuun kärkitoimialojen työpaikkoja oli kesäkuun 2019 lopussa yli 200 enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. 

Henkilöstömäärät kasvoivat metsä- ja puuklusterissa, metalliklusterissa, kaivannaistoiminnassa ja matkailussa. Vähenemistä tapahtui energia- ja elintarvikeklustereissa sekä hieman myös biotaloudessa. ICT- ja elektroniikka-klusterissa henkilöstömäärä pysyi samana. Paras kokonaiskehitys oli metalliklusterissa ottaen huomioon sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehityksen. Suurin liikevaihdon kasvu oli metalliklusterissa ja suurin henkilöstömääräkehitys metsä- ja puuklusterissa. Heikoin kehitys oli energia- ja elintarvikeklustereissa, joissa sekä liikevaihdot- että henkilöstömäärät laskivat. 

Kainuun suhdannekatsaus 12/2019 on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä: 

http://kuiskintaa.fi/metalliala-kasvun-karjessa-suhdanteissa-havaittavissa-myos-pienta-hiipumista/

Lisätietoa tilasto-erityisselvityksen käsitteistä, lähteistä ja tuotantomenetelmistä: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

" "
20.12.2019
Kainuun vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon suhdanteet osoittivat pitkään jatkuneen kasvun tasoittumista, silti liikevaihto ja henkilöstömäärä...