Olet täällä

25.10.2016 - 13:50

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteet on hyväksytty

Renforsin Ranta
Maakuntahallitus on päättänyt antaa Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 24.10.2016.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raportti. Raportissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on ollut nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 16.6.2016–19.8.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa mm. kaavan tavoitteisiin. Maakuntahallitus on päättänyt antaa Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 24.10.2016.
Lähtökohdat ja tavoite -raportti sekä muuta lisätietoa maakuntakaavan tarkistamisesta löytyy seuraavalta verkkosivulta:
Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat