Olet täällä

Kainuun maakuntakaava 2020

Tehtävät

Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020
Kainuun koko maakunnan käsittävä Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009.

Maakuntakaava 2020

Kainuun maakunta -kuntayhtymän laatima maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009 ja samalla kumosi vuonna 1991 vahvistetun Kainuun 3. seutukaavan. Kainuun maakuntakaava on lainvoimainen (MRL 200 §. MRA 93§).

Kainuun maakuntakaavan vahvistuspäätös (pdf)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.10.2009: Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen olla tutkimatta maakuntakaavan vahvistamista koskevaa valitusajan jälkeen saapunutta valitusta (KHO: Taltionumero 2516).

Kainuun maakuntakaava on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaava on laadittu Kainuun maakunta -kuntayhtymän omana työnä. Maakuntakaava on laadittu osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti ja laatimisen eri vaiheissa kaava on ollut kolme kertaa julkisesti nähtävillä.

Maakuntakaava 2020 kaavakartta ja muut kaava-asiakirjat:

 

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu neljällä vaihemaakuntakaavalla. Lisätietoa vaihemaakuntakaavoista löytyy jokaisen vaihemaakuntakaavan omalta verkkosivulta: