Olet täällä

Voimassa olevat kaavat

Tehtävät

Kaukavesi

Kainuussa on neljä voimassa olevaa maakuntakaavaa:

 

Tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamispäätöksestä on yksi valitus korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1. momentin nojalla määrännyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kainuun koko maakunnan käsittävä Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009.
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 19.3.2012. Ympäristöministeriö vahvisti 1.
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 1.12.2014 ja ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 7.3.2016.