Olet täällä

Voimassa olevat kaavat

Tehtävät

Kainuun koko maakunnan käsittävä Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009.
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 19.3.2012. Ympäristöministeriö vahvisti 1.
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 1.12.2014 ja ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 7.3.2016.