Olet täällä

Ohjeet ja aineistot

Tehtävät

Ohjeet ja aineistot

EU-rakennerahastohankkeet

- ohjeet ja aineistot löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilta.

Kansallisesti rahoitettava hankkeet

(AIKO-rahoitus, maakunnan kehittämisraha ja Kainuun tulevaisuusrahasto)

- rahoitushakemus
-
ohjeet
-
maksatushakemus
-
tuntikirjanpito
-
hankintaluettelo
-
pääkirjan avain
-
väliraportti
-
loppuraportti
-
tulevaisuusrahaston säännöt
-
ohje alueellisen tukirahoituksen hakemisesta audiovisuaalisiin tuotantoihin Kainuun liitosta

EU hankkeiden maksatusten liitteet

- hankintaluettelo
-
pääkirjanavain
-
tuntikirjanpito
-
yhteenveto palkkakuluista liite B