Olet täällä

Ohjeet ja aineistot

Tehtävät

Ohjeet ja aineistot kansallisesti rahoitettaviin hankkeisiin, EU-hankkeiden maksatusten liitteet, av-tuotantotukihakemukseen Kainuun liitosta sekä linkki EU:n rakennerahastohankkeiden ohjeisiin.

EU-rakennerahastohankkeet

- ohjeet ja aineistot löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilta.

Kansallisesti rahoitettava hankkeet

(Kansallinen maakunnan kehittämisraha, kansallisnen siltasopimusrahoitus, maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus ja Kainuun liiton budjettivarat)

- rahoitushakemus
- ohjeet
- maksatushakemus
- tuntikirjanpito
- hankintaluettelo
- pääkirjan avain
- väliraportti
- loppuraportti
- tulevaisuusrahaston säännöt
 

EU hankkeiden maksatusten liitteet

- hankintaluettelo
-
pääkirjanavain
-
tuntikirjanpito
-
yhteenveto palkkakuluista liite B

Ohjeet alueellisen tukirahoituksen hakemisesta audiovisuaalisiin tuotantoihin Kainuun liitosta

- Ohjeet alueellisen tukirahoituksen hakemisesta audiovisuaalsiin tuotantoihin Kainuun liitosta
- Av-tukituotantohakemuslomake