Olet täällä

Ohjeet ja aineistot

Tehtävät

Ohjeet ja aineistot kansallisesti rahoitettaviin hankkeisiin, EU-hankkeiden maksatusten liitteet, av-tuotantotukihakemukseen Kainuun liitosta sekä linkki EU:n rakennerahastohankkeiden ohjeisiin.

EU-rakennerahastohankkeet

- ohjeet ja aineistot löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilta.

Kansallisesti rahoitettava hankkeet

(Maakunnan kehittämisraha ja Kainuun tulevaisuusrahasto)

- rahoitushakemus
- ohjeet
-
maksatushakemus
-
tuntikirjanpito
-
hankintaluettelo
-
pääkirjan avain
-
väliraportti
-
loppuraportti
-
tulevaisuusrahaston säännöt
 

EU hankkeiden maksatusten liitteet

- hankintaluettelo
-
pääkirjanavain
-
tuntikirjanpito
-
yhteenveto palkkakuluista liite B

Ohjeet alueellisen tukirahoituksen hakemisesta audiovisuaalisiin tuotantoihin Kainuun liitosta

- Ohjeet alueellisen tukirahoituksen hakemisesta audiovisuaalsiin tuotantoihin Kainuun liitosta
- Av-tukituotantohakemuslomake