Olet täällä

AIKO-rahoitus, maakunnan kehittämisraha ja Kainuun tulevaisuusrahasto

Tehtävät

Kansallisen rahoituksen hakeminen.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Kainuussa AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Kainuun aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuosille 2016-2017 AIKO-rahoitusta yhteensä 460 000 €.

AIKO-rahoituksella rahoitetut hankkeet, hankekuvaukset.

 

Maakunnan kehittämisraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liitolle maakunnan kehittämisrahaa, jota käytetään alueen elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin.

Kainuun tulevaisuusrahasto

Kainuun tulevaisuusrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita.

Kainuun tulevaisuusrahastosta rahoitusta voidaan myöntää maakunnallisesti merkittävien, alueen elinkeinotoimintaa tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, kokeiluja ja muiden maakuntaohjelman kehittämistavoitteita edistävien hankkeiden toteutukseen tai alueellisesti merkittäviin selvityksiin. Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden vaikutusten on ulotuttava yhtä kuntaa laajemmalle alueelle ja niiden on edistettävä maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kainuun tulevaisuusrahastosta voidaan myöntää osarahoitusta EU-komissiosta myönnettävien EU-osarahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja valmistelukustannuksiin.

Kainuun tulevaisuusrahaston rahoitusta on tällä hetkellä Kainuun liitolla käytettävissä noin 90 000 €.