Olet täällä

Baltic Sea Programme 2014-2020

Tehtävät

Itämeren alueen ohjelma on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia. Ohjelman tavoitteena on syventää Itämeren alueen yhdentymistä tukemalla yhteistyötä Tanskan, Viron, Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin sekä kumppanialueiden Valko-Venäjän, Norjan ja Venäjän välillä.

Valmisteilla oleva Itämeren alueen ohjelma kattaa kaikkiaan kahdeksan EU-jäsenmaata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua). Ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alainen. Norja osallistuu ohjelmaan kansallisella rahoituksellaan ja Venäjän luoteisosa sekä Valko-Venäjä ENI-rahoituksella.

Kyseessä on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jossa tyypillisiä hankekumppaneita ovat kunnat, aluehallinnot, kuntayhtymät, valtion organisaatiot, kehittämisyhtiöt, yliopistot/korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja järjestöt.

Ohjelman taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia. Ohjelman tarkoitus on syventää Itämeren alueen yhdentymistä tukemalla yhteistyötä Tanskan, Viron, Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin sekä kumppanialueiden Valko-Venäjän, Norjan ja Venäjän välillä.

Ohjelma-asiakirja 2014-2020 (englanniksi) on hyväksyttävänä komissiossa.