Olet täällä

Barentsin työryhmät

Tehtävät

Käytännön Barents-yhteistyötä tehdään 12 sektorityöryhmässä,joista osa on hallitusten välisiä, osa alueellisia ja osa hallitusten ja alueiden yhteisiä työryhmiä. Kainuun liitto on nimennyt edustajan kahdeksaan eri työryhmään ja vastaa Barentsin liikenne ja logistiikka -työryhmän toiminnasta.

 

BEAC organisation chart
   

Lisää työryhmien toiminnasta:

Kansainvälisen Barents -sihteeristön (IBS) verkkosivut