Olet täällä

Barentsin Euroarktinen neuvosto

Tehtävät

Barents -yhteistyön ylin toimielin on valtakunnallisella tasolla toimiva Barentsin euroarktinen neuvosto BEAC.

Barents -yhteistyön ylin toimielin Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC), joka perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993. BEAC kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Puheenjohtajuus kiertää Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän kesken kahden vuoden jaksoissa. BEAC:n kokousten välillä sen yhteistyötä organisoi virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), joka koostuu edellä mainittujen kuuden jäsenmaan hallitusten ja Euroopan Komission edustajista. CSO kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Norjalta Suomelle lokakuussa 2013. BEAC-puheenjohtajana Suomi jatkoi useita Norjan kauden teemoja kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomen puheenjohtajuuden painopistealueet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olivat taloudellinen yhteistyö, liikenne ja logistiikka, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä nuorisoyhteistyö. Muita puheenjohtajuuskauden teemoja olivat turismi, kulttuuriyhteistyö, terveys ja sosiaalinen hyvinvointi sekä pelastusalan yhteistyö.

Lokakuussa 2015 BEAC puheenjohtajuus siirtyi Venäjälle. Lisätietoa löydät Venäjän puheenjohtajuussivuilta (RUS, ENG).