Olet täällä

Barentsin alueneuvosto ja -komitea

Tehtävät

Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Barentsin alueneuvosto BRC muodostuu jäsenalueiden virkamiehistä. Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii jäsenalueiden virkamiehistä ja poliitikoista muodostuva aluekomitea (Barents Regional Committee, RC), joka vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä.

Samaan aikaan Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa perustettiin myös sen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Barentsin alueneuvosto (Barents Regional Council, BRC).  Neuvosto kokoontuu yleensä 2 kertaa vuodessa. Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii jäsenalueiden virkamiehistä ja poliitikoista muodostuva aluekomitea (Barents Regional Committee, RC), joka vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä. Komitea valmistelee alueneuvoston kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Sekä alueneuvostossa että aluekomiteassa on kiertävä puheenjohtajuus. Barentsin alueneuvoston yhteistyö perustuu Barents -ohjelmaan, jossa tuodaan esille keskeiset yhteistyöalueet. Barents ohjelman 2009-2013 toteutusta rahoitetaan eri lähteistä.

Kainuun liittoa Barentsin alueneuvostossa edustaa kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen. Hänen varajäsenenään toimii maakuntahallituksen jäsen Raimo Piirainen.

Aluekomiteassa Kainuuta edustaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, hänen varajäsenenään toimii suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Kainuun liiton puheenjohtajuuskaudelle on laadittu oma, jäsenalueiden yhteisiin tavoitteisiin tukeutuva puheenjohtajuusohjelma:

Kainuun puheenjohtajuuskauden prioriteetit 2015-2017

Chairmanship Priorities of Kainuu Region 2015-2017

ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЙНУУ 2015-2017 в Баренцевом Региональном Совете и Региональном Комитете

Lisätiedot