Olet täällä

Johtoryhmä

Tehtävät

Hallintosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan maakuntajohtaja, vastuualuepäälliköt ja viestintäpäällikkö sekä henkilöstön edustaja muodostavat Kainuun liiton johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävät ja toimintatapa on määritelty tarkemmin maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksessä 4.7.2014. Johtoryhmän tehtävänä on tukea maakuntajohtajaa ja vastuualuepäälliköitä toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea maakuntajohtajaa ja vastuualuepäälliköitä toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa liiton sisällä, varmistaa eri päätöksentekoelimille menevien asioiden valmisteluprosessin ja esityksen laatu sekä tehdä näihin liittyviä linjausratkaisuja liiton toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Johtoryhmä kokoontuu maakuntajohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisestä tiedottamisesta vastuualueillaan, johtoryhmän tehtävänä yhdessä on varmistaa viraston sisäisen viestinnän ja tiedonkulun toteutuminen.

Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: