Olet täällä

Lausunnot ja kannanotot

Tehtävät

Lausunnot ja kannanotot

Kainuun liiton antamia lausuntoja

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 31.1.2016

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista 22.2.2016

Kainuun liiton lausunto luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta 25.11.2015

Kainuun liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi 23.11.2015

Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajien kannanotto sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aluehallintouudistusten valmistelusta 24.9.2015

Kainuun liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi  ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä 9.12.2014

Kainuun liiton lausunto Vaalan kunnan siirtämisestä Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 19.11.2014

Kannanotto maakuntien tulevaisuudesta seuraavan hallitusohjelman valmistelutyöhön 17.11.2014

 

Lausunto valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2015 2.10.2014

Lausunto ELY-keskuksista 17.9.2014

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kannanotto yhteisistä hallitusohjelmalinjauksista 27.8.2014

Kainuun liiton lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 26.8.2014

Kainuun liiton lausunto haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämisestä 20.8.2014

Kainuun liiton kannanotto valtion vuoden 2015 talousarvion määrärahoista 20.8.2014

Kainuun liiton lausunto ELY -keskuksista 19.8.2014