Olet täällä

Kuntayhteistyö

Tehtävät

Kuntajohtajat

Kuntajohtajakokous on Kainuun kuntajohtajien ja  Kainuun liiton johdon yhteinen asioita valmisteleva foorumi, jossa käydään kuukausittain läpi ajankohtaisia yhteisiä asioita ja sovitaan niiden käytännön valmistelusta ja aikatauluista. Kuntajohtajakokous voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita kuultavakseen.

Kuntapäättäjät

Kainuun kuntapäättäjien kokous on Kainuun kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta, kuntajohtajista, kainuulaisista kansanedustajista, Kainuun liiton ja Kainuun sote -kuntayhtymän puheenjohtajistoista sekä johdosta koostuva asioita valmisteleva ja linjaava kokous. Sillä pyritään tiivistämään laajasti kuntapäättäjien yhteistyötä sekä varmistamaan mm. Kainuun edunvalvonnan oikeasuuntaisuus. Kuntapäättäjät kokoontuvat tarpeen mukaan, kuitenkin keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.