Olet täällä

Kansallinen yhteistyö

Tehtävät

Alueidenkäytön yhteistyö

Kainuun liitto on mukana useissa ylimaakunnallisissa alueidenkäytön työryhmissä. Lisäksi Kainuun liiton alueidenkäyttö-yksikön edustajat osallistuvat säännöllisesti maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön yhteisiin kehittämis-, koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksiin.

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukunnat

Kainuun liitto on mukana sekä Pohjois- että Itä-Suomen neuvottelukunnissa.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun maakuntien yhteinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka edistää Pohjois-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kainuu toimii vuonna 2015 Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajamaakuntana. Merkittävinä edunajamisasioina tulevat olemaan Pohjois-Suomen sote-alueen valmistelu sekä tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen.

Kainuun liitto tekee yhteistyötä muiden Itä-Suomen maakuntien kanssa Itä-Suomen neuvottelukunnan kautta. Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin yhtä maakuntaa laajempien asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Rakennerahastoihin liittyvä yhteistyö

Rakennerahasto-ohjelmissa ohjelmakaudella 2014-2020 Kainuussa toteutetaan koko Suomen yhteista rakennerahasto-ohjelmaa (Kasvua ja työtä), jossa Kainuu on osa Itä- ja Pohjois-Suomea (IP-alue) muuta Suomea korkeamman tuen piirissä. Lisätietoa rakennerahastoista voit lukea rakennerahastoportaalista. Pohjois-Suomen osiossa sivuilla kerrotaan ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.

Rakennerahastojen vaikuttavuus Itä- ja Pohjois-Suomessa

Rakennerahastoilla on suuri merkitys alueen kehittämisessä. Ohjelmatyön vaikuttavuudesta on lukuisia hyviä esimerkkejä. Alkuvuonna 2018 laadittiin tiivis kuvaus rakennerahastotoiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta Itä- ja Pohjois-Suomessa kuluvalla ja aiemmilla ohjelmakausilla. Katsaus löytyy alla olevasta linkistä.

vipuvoimaa_ip_kuva.jpg