Olet täällä

Edunajamisen tiimi

Tehtävät

Kainuun liiton edunajamista koordinoi maakuntajohtajan vetämä edunajamistiimi, jonka tehtäväkenttään kuuluu kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta sekä ennakoiva edunajaminen.

Kainuun liitossa edunajamisen koordinointia ja kehittämistä varten ei ole päätoimista virkaa vaan maakunnallinen edunajaminen ja -valvonta on osa kunkin henkilön toimenkuvaa. Edunajaminen on luonteeltaan sidosryhmien välistä yhteistyötä ja siinä on myös luottamushenkilöhallinnolla vahva rooli.

Maakuntajohtaja on asettanut edunajamistiimin, jonka tehtävänä on edunajamisen tehtävien operatiivinen yhteensovittaminen, sidosryhmäyhteyksien hoitaminen sekä viestinnän ja ennakoivan otteen vahvistaminen. Tiimi raportoi käsittelemistään asioista johtoryhmälle.

Tiimi kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa tai tarpeen vaatiessa.   

Kokoonpano:

Malinen Pentti, maakuntajohtaja
Heikkinen Hannu, suunnittelujohtaja
Aaltonen Helena, aluekehitysasiantuntija
Mäntymäki Eeva, viestintäpäällikkö
Tuominen Anssi, johtaja, Kajaanin koulutusliikelaitos
Mikkonen Salli, maakuntajohtajan sihteeri

Kainuun kansanedustajat
Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajat

Ahopelto Maire, kuntayhtymäjohtaja, Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Myllylä Raili, kuntayhtymän hallituksen pj, Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä