Olet täällä

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Tehtävät

Maakuntaohjelman toimeenpanoa täsmennetään omassa vuosittaisessa suunnitelmassa (TOPSU). Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2020 on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 15.10.2018.

TOPSU:n rooli

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi hallinnonalasta riippumatta ja lisäksi maakunnan sisäisenä tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden määrittäjänä. Asiakirjaan kerätään maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimpiä rahavirtoja ja hankkeita sekä aluetason rahoittajien linjauksia.

TOPSU 2019-2020 Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 15.10.2018 (pdf)

Erillisen edunajamisen hankeluettelon on tarkoitus täydentää lakisääteistä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ja tehostaa Kainuun edunvalvontaa. Hankeluettelossa esitettävät hankkeet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joiden toteutuminen edellyttää valtion rahoitusta ja/tai maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä. Valtaosalla esitetyistä hankkeista on välittömiä vaikutuksia seuraavaa valtion budjettivuotta koskien ja osa hankkeista on luonteeltaan yleisempiä edunvalvonnallisia kannanottoja. Hankeluettelo tähtää valtion talousarvion valmistelussa aina seuraavan budjettivuoden suunnittelun alkuvaiheeseen.

Edellä mainitut asiakirjat on valmisteltu Kainuun liiton johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.

TOPSU korvaa aiempina vuosina laaditut TOTSU:t.

TOPSU 2017-2018
TOPSU 2016-2017
TOPSU 2015-2016
TOTSU 2014-2015
TOTSU 2013-2014