Olet täällä

Venäjästrategiaryhmä

Tehtävät

Venäjästrategiaryhmä järjestäytymiskokouksessaan
Kainuun Venäjä-strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 27.1.2014. Strategian toimeenpanoa edistävän ja seuraavan sekä toimintaympäristöä ennakoivan Venäjä-strategiaryhmä tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä toimenpide-esityksiä.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty yhteistyön tärkeimmät kehittämisen painopisteet.

Maakuntahallitus päätti perustaa toimenpideohjelmassa mainittujen vastuutahojen edustajista Kainuun Venäjä-strategiaryhmän, jonka tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Maakuntahallituksen nimeämänä edustajana ja ryhmän puheenjohtajana toimii Matti Mulari Suomussalmelta. 

 

Lisätiedot