Olet täällä

Venäjästrategian seurantaryhmä

Tehtävät

Kainuun Venäjä-strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 27.1.2014. Strategian toimeenpanoa edistävän ja seuraavan sekä toimintaympäristöä ennakoivan Venäjä-strategian seurantaryhmä tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä toimenpide-esityksiä.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty yhteistyön tärkeimmät kehittämisen painopisteet.

Maakuntahallitus päätti perustaa toimenpideohjelmassa mainittujen vastuutahojen edustajista Kainuun Venäjä-strategiaryhmän, jonka tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Seurantaryhmän jäsenet

Seurantaryhmän tällä hetkellä voimassa oleva kokoonpano on vahvistettu maakuntahallituksessa 28.8.2017 asiakohdassa MH § 117 ja päätöstä täydennettiin kokouksessa 25.09.2017. Maakuntahallituksen nimeämispäätöksiin voit tutustua osoitteessa www.kainuunliitto.fi/paatoksenteko/kokousasiakirjat

Maakuntahallituksen nimeämänä edustajana ja ryhmän puheenjohtajana toimii Matti Mulari Suomussalmelta. 

Lisätiedot