Olet täällä

Venäjästrategian seurantaryhmä

Tehtävät

Kainuun Venäjä-strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 27.1.2014. Strategian toimeenpanoa edistävä ja seuraava sekä toimintaympäristöä ennakoiva Venäjä-strategian seurantaryhmä on aloittanut toimintansa toukokuussa 2014. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä toimenpide-esityksiä.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty yhteistyön tärkeimmät kehittämisen painopisteet.

Maakuntahallitus päätti perustaa toimenpideohjelmassa mainittujen vastuutahojen edustajista Kainuun Venäjä-strategiaryhmän, jonka tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Jäsenet

 • Hyrynsalmen kunta, Mirja Romppainen (varalla Markku Bäckman)
 • Idän Taiga ry., Jaana Keränen (varalla Lassi Rautiainen)
 • Kainuun ELY-keskus, Jukka Kohonen (varalla Raija Urpelainen)
 • Kainuun Etu Oy, Santeri Torvinen
 • Kainuun rajavartiosto, Marko Saareks
 • Kainuun Sote-kuntayhtymä, Raili Myllylä (varalla Pekka Heikkinen)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu, Mikko Keränen
 • Kajaanin kaupunki, Vesa Kaikkonen
 • Kuhmon kaupunki, Eila Valtanen (varalla Kari Malinen)
 • Oulujärven Jättiläiset ry., Esko Piippo
 • Oulun kauppakamarin Kajaanin kauppakamariosasto, Antti Kejo
 • Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, Vesa Virtanen (varalla Ville Manninen)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Timo Mäkikyrö (varalla Tiina Suutari)
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, Roman Gokkoev (varalla Pauli Harju)
 • Proagria Kainuu ry., Marjatta Pikkarainen (varalla Soili Hypén)
 • Ristijärven kunta, Pentti Lukkari (varalla Hilkka Heikkinen)
 • Sotkamon kunta, Paula Halonen (varalla Petri Kauppinen)
 • Sotkamon yrittäjät, Antti Sivonen (varalla Leena Penttinen)
 • Suomussalmen kunta, Ilmari Schepel (varalla Hannu Leinonen)
 • Tornion Tullin Vartiuksen toimipiste, Atle Matilainen
 • Vaalan kunta, Osmo Mustonen (varalla Tytti Määttä)

 

Maakuntahallituksen nimeämänä edustajana ja ryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen. Maakuntahallituksen valtuuttamana maakuntajohtaja on nimennyt seurantaryhmän muun kokoonpanon toimenpideohjelmassa mainittujen vastuutahojen esityksen pohjalta. Seurantaryhmän sihteerinä toimii aluekehityspäällikkö Paavo Keränen Kainuun liitosta. 

Venäjästrategian seurantaryhmän pöytäkirjat

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 2014, nimeten keskuudestaan pienemmän työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.

Lisätiedot