Olet täällä

Venäjästrategian seurantaryhmä

Tehtävät

Venäjästrategiaryhmä järjestäytymiskokouksessaan
Kainuun Venäjä-strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 27.1.2014. Strategian toimeenpanoa edistävän ja seuraavan sekä toimintaympäristöä ennakoivan Venäjä-strategian seurantaryhmä tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä toimenpide-esityksiä.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty yhteistyön tärkeimmät kehittämisen painopisteet.

Maakuntahallitus päätti perustaa toimenpideohjelmassa mainittujen vastuutahojen edustajista Kainuun Venäjä-strategiaryhmän, jonka tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Seurantaryhmän jäsenet 2018

Seurantaryhmän tällä hetkellä voimassa oleva kokoonpano on vahvistettu maakuntahallituksessa 28.8.2017 (§117) ja päätöstä on täydennetty kokouksissa 25.9.2017 (§145) ja 15.1.2018 (§16). Maakuntahallituksen nimeämispäätöksiin voit tutustua verkko-osoitteessa www.kainuunliitto.fi/paatoksenteko/kokousasiakirjat.

Maakuntahallituksen nimeämänä edustajana ja ryhmän puheenjohtajana toimii Matti Mulari Suomussalmelta. 

Jäsenet ja varajäsenet organisaatioittain:

 1. Maakuntahallitus, Matti Mulari (pj.), varajäsen Maarit Rauhala
 2. Hyrynsalmen kunta, Juha Hankkila, varajäsen Markku Bäckman
 3. Idän Taiga ry, Sari Rusanen, varajäsen Veikko Huovinen
 4. Kainuun ELY-keskus, Mari Maier, varajäsen Tatu Turunen
 5. Kainuun Etu Oy, Antti Toivanen, varajäsen Tuomo Tahvanainen
 6. Kainuun rajavartiosto, Heikki Koponen, varajäsen Mikko Lehmus
 7. Kainuun sote -kuntayhtymä, Tuomas Kettunen, varajäsen Osmo Polvinen
 8. Kainuun yrittäjät, Anu Tervonen
 9. Kajaanin ammattikorkeakoulu, Mikko Keränen, varajäsen Anastasia McAvennie
 10. Kajaanin kaupunki, Vesa Kaikkonen, varajäsen Raili Myllylä
 11. Kuhmon kaupunki, Tytti Määttä, varajäsen Tapani Kiiskinen
 12. Oulujärven Jättiläiset ry, Esko Piippo, varajäsen Hilla-Rina Palokari
 13. Oulun kauppakamarin Kajaanin osasto, Jari P. Tuovinen
 14. Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, Vesa Virtanen, varajäsen Timo Karjalainen
 15. Paltamon kunta, Perttu Laakso, varajäsen Katariina Mikkonen
 16. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Timo Mäkikyrö, varajäsen Tiina Suutari
 17. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hanna Honkamäkilä, varajäsen Pauli Harju
 18. Puolangan kunta, Mikko Kanniainen, varajäsen Aarre Väisänen
 19. Ristijärven kunta, Tarja Tolonen, varajäsen Ritva Tolonen
 20. Sotkamon kunta, Merja Ojalammi, varajäsen Mika Kilpeläinen
 21. Sotkamon Yrittäjät, Jari Korhonen, varajäsen Leena Penttinen
 22. Suomussalmen kunta, Hannu Leinonen, varajäsen nimetään
 23. Tornion tulli,  Atle Matilainen, varajäsen Kirsti Malinen

 

Lisätiedot