Olet täällä

Strategiaryhmä

Tehtävät

Strategiaryhmän tehtävänä on tukea maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien valmistelua, seurantaa ja koordinointia. Strategiaryhmän kokoonpanoon kuuluu Kainuun liiton ja kuntien edustajien lisäksi Kainuun elinkeinoelämän, eri virastojen, korkeakoulujen, ammatillisten keskusjärjestöjen, valtion viranomaistahojen ja kolmannen sektorin edustajia.

Kainuun strategiaryhmä asetettiin Kainuun maakuntahallituksen päätöksellä 14.12.2004 (§47) ja se on toiminut vuodesta 2005 saakka. Tämän jälkeen organisaatiossa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia ja ryhmän kokoonpanoa sekä tehtäviä on tarkistettu.

Strategiaryhmän tehtävänä on tukea maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien valmistelua, seurantaa ja koordinointia. Strategiaryhmä osallistuu aluekehittämislain määrittelemien ohjelmien, kuten maakuntasuunnitelman ja -ohjelman, maakuntakaavan sekä erillisohjelmien työstämiseen. Lisäksi strategiaryhmä antaa oman panoksensa EU-ohjelmien laatimiseen ja Kainuun edunajamisen toteuttamiseen.

Strategiaryhmän kokoonpanoon kuuluu Kainuun liiton ja kuntien edustajien lisäksi Kainuun elinkeinoelämän, eri virastojen, korkeakoulujen, ammatillisten keskusjärjestöjen, valtion viranomaistahojen ja kolmannen sektorin edustajia.