Olet täällä

SOVA-ryhmä

Tehtävät

Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiryhmän (SOVA-ryhmä) tehtävänä on arvioida suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia muun muassa ympäristöön, asukkaisiin ja talouteen. Asiantuntijoista koostuva työryhmä kokoaa maakunnassa olevaa asiantuntemusta erilaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointien ohjaamiseen.

Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiryhmän (SOVA-ryhmä) tehtävänä on arvioida suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia muun muassa ympäristöön, asukkaisiin ja talouteen. Arvioinnista määrää laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki, 200/2005) sekä sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (347/2005). Asiantuntijoista koostuva työryhmä kokoaa maakunnassa olevaa asiantuntemusta erilaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointien ohjaamiseen. Ryhmä osallistuu muun muassa maakuntaohjelman vaikutusten arviointiin.
 
Vaikutustenarviointiprosessi on tärkeä, sillä se mahdollistaa hyvin erilaisten näkökohtien huomioon ottamisen aiempaa paremmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluvaiheessa. Se myös lisää tiedonsaantia viranomaisten suunnitelmista ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua viranomaisten laatimien suunnitelmien valmisteluun.

SOVA-ryhmän kokousmuistiot julkaistaan Kainuun liiton uusien verkkosivujen avaamisen myötä verkossa syksystä 2014 alkaen.

Kokous 26.9.2014

Kokous 1.12.2014

Kokous 9.4.2015

Kokous 12.5.2015

Kokous 10.8.2015

 

SOVA-työryhmän kokoonpano

 

Yhteystiedot

SOVA-ryhmän puheenjohtaja - aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen, Kainuun liitto

SOVA-ryhmän sihteeri ja valmistelija - aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus, Kainuun liitto