Olet täällä

Metsäklusteriryhmä

Tehtävät

Maakuntajohtajan nimeämä Kainuun metsäklusteriryhmä kehittää metsien käyttöön perustuvia elinkeinoja yhdessä Kainuun liiton ja kaikkien alan toimijoiden kanssa.

Kainuun liitto on pyytänyt alan toimijoita nimeämään organisaatioistaan edustajan Kainuun metsäklusteriryhmään ja maakuntajohtaja on esitysten perusteella nimennyt ryhmän päätöksellään 24.10.2013. Klusteriryhmä muodostaa päätöksenteko- ja ohjausryhmän, joka yhdessä Kainuun liiton kanssa kehittää metsien käyttöön perustuvia elinkeinoja yhdessä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Metsäklusteriryhmän perustamisen yksi lähtökohta on ollut myös saada alan keskeisten organisaatioiden johto mukaan ja vaikuttamaan maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-esityksiin.