Olet täällä

Laajakaistahankkeen maakunnallinen ohjausryhmä

Tehtävät

Kansallisen laajakaistahankkeen maakunnallinen ohjausryhmä vauhdittaa ja edistää Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen toteuttamista alueella. Ohjausryhmän tehtävää on laajennettu koskemaan myös Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi –hankkeen Kainuun osiota (Kaista Kainuuseen).

Kansallisen laajakaistahankkeen maakunnallinen ohjausryhmä on perustettu maakuntajohtajan päätöksellä 11.5.2009 (22 §) vauhdittamaan ja edistämään Liikenne- ja viestintäministeriön johtamaa ja koko valtakunnan alueella toteutettavaa, tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rakentamishanketta.  Laajakaista kaikille 2015 –hanke perustuu valtionneuvoston 4.12.2008 tekemälle periaatepäätökselle.

Ohjausryhmän tehtävänä on viestintäviraston antaman ohjeen mukaisesti asiantuntijoiden kuulemisen kautta koota, käsitellä ja välittää laajakaistarakentamisen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä sen rahoittamiseen liittyvää tietoa. Ohjausryhmä käsittelee tarpeen mukaan myös maakunnasta annettavat tietoliikenneyhteyksiä koskevat lausunnot.  Ryhmän tehtävänä on olla linkkinä ja tiedonvälittäjänä alueen eri toimijoiden ja haja-asutusalueen kylien kesken sekä edistää kunnan osallistumista hankkeiden suunnitteluun sekä yhteisrakentamista alueen eri toimijoiden kesken.  Ryhmä avustaa Kainuun maakunta -kuntayhtymää hankkeen koordinoinnissa. Ohjausryhmän on tarkoitus toimia koko valtakunnallisen laajakaista kaikille -hankkeen ajan.

Kainuussa kansallisen laajakaistahankkeen maakunnallisen ohjausryhmän tehtävää on laajennettu koskemaan myös viiden maakunnan toteuttamaa ja Pohjois-Karjalan ELY –keskuksen rahoittamaa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi –hankkeen Kainuun osiota (Kaista Kainuuseen). Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi –hanke  on perustettu tukemaan kansallisen Laajakaista kaikille 2015 –hankkeen tavoitteiden toteutumista. Maakunnallisen ohjausryhmän tehtävänä on ensisijaisesti koordinoida hankkeen etenemistä maakunnan sisällä ja huolehtia hankkeen etenemisestä aikataulussa sekä huolehtia hanketta tukevan tiedon välittämisestä alueen eri toimijoiden kesken.