Olet täällä

Koulutusasiain neuvottelukunta

Tehtävät

Oppilaitosten, kuntien, maakuntaliiton, työ- ja elinkeinokeskuksen, työmarkkinaosapuolten ja yritysten muodostama koulutusasian neuvottelukunta edistää ja linjaa kainuulaisen koulutuksen kehityssuuntia.

Toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Kainuussa vastaa hallintokokeilun päätyttyä kaikkiaan seitsemän erillistä koulutuksen järjestäjää. Hallintokokeilun aikana kehitetyn monipuolisen ja tehokkaan kainuulaisen koulutusjärjestelmän ja parhaiden käytäntöjen jatkumisen katsottiin edellyttävän vahvaa yhteistä tahtoa ja sitoutumista koulutuksen järjestäjiltä ja eri sidosryhmiltä. Useat eri tahot toivoivat, että Kainuuseen perustettaisiin erillinen oppilaitosten, kuntien, maakuntaliiton, työ- ja elinkeinokeskuksen, työmarkkinaosapuolten ja yritysten muodostama koulutusasian neuvottelukunta edistämään ja linjaamaan kainuulaisen koulutuksen kehityssuuntia pidemmällä tähtäimellä.

Maakuntahallitus on maakuntajohtajan esityksestä asettanut vaalikaudeksi 2013 – 2016 Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävinä ovat:

  • Kainuun kaikkia koulutusasteita koskevan yleisen koulutuspolitiikan edistämien ja kehittäminen,erityiskysymysten käsittely sekä koulutusasiain edunvalvonnan tuki
  • koulutustalouden seuranta
  • koulutustarpeiden määrällisen ja laadullisen ennakoinnin sekä kehittämisen koordinointi ja ohjaus
  • eri koulutusasteiden työelämäyhteyksien kehittäminen
  • eri koulutusasteiden yhteistyön kehittäminen