Olet täällä

Ennakointi- ja seurantaryhmä

Tehtävät

Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä tuottaa ja kokoaa arviointi- ja seurantatietoa maakuntaohjelman toimeenpanosta sekä tietoa toimintaympäristön muutoksista. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on keskeinen rooli maakuntaohjelman toimeenpanossa ja maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä.

Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä on toiminut vuodesta 2003 alkaen, vastaten maakuntaohjelman seurannasta ja seurantaraportin laatimisesta sekä maakunnan kehittämisen avainklustereiden seurannasta. Kainuun hallintokokeilun päätyttyä ennakointi- ja seurantaryhmän toiminta on organisoitu uudelleen. Pyrkimyksenä on vahvistaa ennakoinnin ja seurannan roolia Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanossa ja maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä.

Ennakointi- ja seurantaryhmä tuottaa ja kokoaa arviointi- ja seurantatietoa maakuntaohjelman toimeenpanosta sekä tietoa toimintaympäristön muutoksista. Seurantaryhmän tuottama tieto ja sen mahdollisesti edellyttämät muutokset maakuntaohjelman toimeenpanossa huomioidaan vuosittaisessa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU).

 

 

Lisätiedot