Olet täällä

Asiantuntijatyöryhmät

Tehtävät

Maakunnan suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään muun muassa erilaisten työryhmien ja neuvottelukuntien kautta.

Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä tuottaa ja kokoaa arviointi- ja seurantatietoa maakuntaohjelman toimeenpanosta sekä tietoa toimintaympäristön muutoksista.
Oppilaitosten, kuntien, maakuntaliiton, työ- ja elinkeinokeskuksen, työmarkkinaosapuolten ja yritysten muodostama koulutusasian neuvottelukunta edistää ja linjaa kainuulaisen koulutuksen kehityssuunti
Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiryhmän (SOVA-ryhmä) tehtävänä on arvioida suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia muun muassa ympäristöön, asukkaisiin ja talouteen.
Maaseuturyhmä on maakuntahallituksen nimeämä, strategiaryhmän alaisuudessa toimiva työryhmä.
Maakuntajohtajan nimeämä Kainuun metsäklusteriryhmä kehittää metsien käyttöön perustuvia elinkeinoja yhdessä Kainuun liiton ja kaikkien alan toimijoiden kanssa.
Kainuun Venäjä-strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksessa 27.1.2014.