Olet täällä

Arctic Investment Platform logot
23.8.2019 - 0:00
Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform -hanke tukee NSPA -alueen rahoitusyhteistyötä, keskittyen kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Parhaillaan on menossa kysely pk-yrityksille ja rahoittajille. Luvassa on analyysi investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä, mahdollisesti myös tiekartta investointialustan perustamiseksi.
Kehittämis- ja suunnittelutyöryhmä, Pixabay, CC0 Creative Commons
9.2.2018 - 10:49
Kainuun liitto avaa kansallisen AIKO-rahoituksen vuoden 2018 määrärahan haun. Rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella toteutetaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Interreg_europe_map.jpg

 

Koko Euroopan kattava Interreg Europe Programme 2014-2020 jatkaa aiemmin Interreg IVC -ohjelman kautta toteutettua alueiden välistä yhteistyötä (interregional cooperation). Ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.

Valmisteilla oleva Itämeren alueen ohjelma kattaa kaikkiaan kahdeksan EU-jäsenmaata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua). Ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alainen. Norja osallistuu ohjelmaan kansallisella rahoituksellaan ja Venäjän luoteisosa sekä Valko-Venäjä ENI-rahoituksella.

Kyseessä on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jossa tyypillisiä hankekumppaneita ovat kunnat, aluehallinnot, kuntayhtymät, valtion organisaatiot, kehittämisyhtiöt, yliopistot/korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja järjestöt.