Olet täällä

5.6.2017 - 7:57
Opinnäytetyö ”Kainuu kansainvälisellä kartalla – Kainuun liiton kansainvälisen viestinnän suunnitelma” esittää kehittämistoimenpiteitä Kainuun liiton kansanvälisen viestinnän kehittämiseksi siten, että se tukee organisaation tavoitteita ja Kainuun kehitystä entistä paremmin. Kainuun liiton toimeksiannosta tehty YAMK opinnäytetyö on esitetty Kajaanin ammattikorkeakoulussa 5.6.2017.

Mistä on kysymys?

Valtakunnallisen Laajakaistahankkeen tavoitteena on tarjota haja-asutusalueille nopeat ja luotettavat Internet-yhteydet.  Huolimatta langattomien yhteyksien nopeasta kehityksestä tavoitteeseen päästään ainoastaan valokuitutekniikan avulla.

Kainuun liiton viestintä huolehtii siitä, että kansalaiset saavat tietoa maakunnan liiton työstä ja toiminnasta. Viestinnän keinoin tuetaan myös kainuulaisten mahdollisuuksia osallistua entistä enemmän maakunnan kehittämiseen.

Kainuun liiton tehtävänä on myös edistää Kainuun tunnettuutta ja hyvää mainetta maakunnan ulkopuolella. Viestintä on olennainen osa maakunnan edunvalvontaa, ja viestinnällä tuetaan Kainuu-ohjelmassa määriteltyjen maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.