Olet täällä

Arctic Investment Platform logot
23.8.2019 - 0:00
Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform -hanke tukee NSPA -alueen rahoitusyhteistyötä, keskittyen kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Parhaillaan on menossa kysely pk-yrityksille ja rahoittajille. Luvassa on analyysi investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä, mahdollisesti myös tiekartta investointialustan perustamiseksi.
NSPA logo
4.4.2018 - 15:00
Vuosittainen NSPA Forum kokoaa yhteiseen keskusteluun Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä, tällä kertaa Ruotsin Storhogaan2.-3.5.2018. Tapahtumassa keskitytään muun muassa älykkääseen erikoistumiseen, Euroopan investointisuunnitelmaan sekä aloitteeseen alueen yhteisestä arktisesta investointialustasta.

Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) on yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään pohjoisten alueiden tavoitteita Euroopan Unionissa. Verkostoon kuuluvat Pohjois- ja Itä-Suomi, Pohjois- ja Keski-Ruotsi sekä Pohjois-Norja. Alueiden samanlaiset olosuhteet antavat hyvän pohjan yhteistyölle, jonka avulla pyritään tuomaan alueita koskevia asioita esille EU:ssa sekä vaikuttamaan unionin aluepolitiikkaan. Lisäksi verkosto tarjoaa foorumin hyvien käytäntöjen jakamiselle.