Olet täällä

30.11.2015 - 13:00
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015 ja päätti saattaa sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tuulivoimamaakuntakaava sisältää 14 seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta sekä voimajohdon yhteystarpeita sekä periaatteita, joilla ohjataan tuulivoimaloiden alueiden suunnittelua ja tuulivoimarakentamista maakunnan alueella.
Tuulivoimaa Hailuodossa
7.8.2014 - 12:05
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on asetettu nähtäville 11.8. – 12.9.2014 väliseksi ajaksi Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi.

Tuulivoimaa Hailuodossa

 

Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä.

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa.