Olet täällä

Kaivannaisstrategian kansikuva
10.6.2019 - 12:13
Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019-2025 on kuvattu toimialan visio 2025: ”Kainuussa toimii maailman kestävin kaivosklusteri” sekä menestystekijät, joissa pitää onnistua, jotta visio voidaan saavuttaa. Menestystekijöille on määritetty strategiset tavoitteet ja niille kehitystoimenpiteet vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen.
Kaivannaisstrategian kansikuva
5.6.2019 - 13:26
Kaivannaisala on liikevaihdoltaan toiseksi suurin Kainuun kärkitoimialoista. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymässä Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio sekä keinot sen toteutettamiseksi. Strategiassa on tunnistettu, miten eri toimijat voivat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta varmistaa toimialan kestävän kasvun jatkumisen Kainuussa.

Kainuun ikääntymispoliittinen strategia laadittiin samannimisessä hankkeessa ohjaamaan kainuulaisia tekemään tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa. Kaikkihan me ikäännymme. Strategiatyössä etsittiin yhteiset arvot, linjat ja visio toiminnalle. Eri toimijoiden yhteistyössä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoimana laadittu strategia on ennakoiva työväline, joka ulottuu vuoteen 2030. Heinäkuussa 2012 päättyneessä hankkeessa laadittiin strategian lisäksi myös ensivaiheen toteutusohjelma.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä.