Olet täällä

Kaivannaisstrategian kansikuva
10.6.2019 - 12:13
Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019-2025 on kuvattu toimialan visio 2025: ”Kainuussa toimii maailman kestävin kaivosklusteri” sekä menestystekijät, joissa pitää onnistua, jotta visio voidaan saavuttaa. Menestystekijöille on määritetty strategiset tavoitteet ja niille kehitystoimenpiteet vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen.
Kaivannaisstrategian kansikuva
5.6.2019 - 13:26
Kaivannaisala on liikevaihdoltaan toiseksi suurin Kainuun kärkitoimialoista. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymässä Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio sekä keinot sen toteutettamiseksi. Strategiassa on tunnistettu, miten eri toimijat voivat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta varmistaa toimialan kestävän kasvun jatkumisen Kainuussa.

Kainuun ikääntymispoliittinen strategia laadittiin samannimisessä hankkeessa ohjaamaan kainuulaisia tekemään tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa. Kaikkihan me ikäännymme. Strategiatyössä etsittiin yhteiset arvot, linjat ja visio toiminnalle. Eri toimijoiden yhteistyössä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoimana laadittu strategia on ennakoiva työväline, joka ulottuu vuoteen 2030. Heinäkuussa 2012 päättyneessä hankkeessa laadittiin strategian lisäksi myös ensivaiheen toteutusohjelma.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia on  ollut laajalla kuulemis- ja kommenttikierroksella, jolla lausuntopyynnössä mainittujen tahojen lisäksi myös yleisöllä on ollut mahdollista antaa kommentteja verkossa. Saatu palaute on huomioitu asiakirjan jatkovalmistelussa. Kainuun Venäjä-strategia 2020 on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014.

Kainuu-ohjelman valmistelu 2017

Kainuu-ohjelman päivittämistyö käynnistettiin helmikuussa 2017. Valmistelu tapahtui muutostilanteessa ja uudistetun Kainuu-ohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana myös uuden maakunnan aloittaessa työnsä. Tavoitteena oli laatia maakunnan ke­hit­tä­mis­tah­toa ja linjauksia vahvasti korostava maakunnallinen ohjelma, jon­ka ta­voit­tei­siin maakunnan eri toimijat voivat sitoutua.

Maakuntahallituksen tarkoitusta varten asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen Kainuun Venäjä-strategiaksi vuoteen 2020. Strategia, joka sisältää myös erillisen toimenpideohjelman, hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 27.1.2014. Kainuun Venäjä-strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä.

Kainuun strategiaryhmä asetettiin Kainuun maakuntahallituksen päätöksellä 14.12.2004 (§47) ja se on toiminut vuodesta 2005 saakka. Tämän jälkeen organisaatiossa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia ja ryhmän kokoonpanoa sekä tehtäviä on tarkistettu.

Sivut