Olet täällä

EU Office in Brussels by Pentti Malinen
12.9.2017 - 14:54
Itä- ja Pohjois-Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat laatineet kannanoton valtioneuvoston kanslian muistioon "Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 -". Allekirjoittaneet ovat huolissaan E-kirjeessä esitetystä vaatimattomasta tavoitetasosta Suomen EU-rahoituksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen saannon suhteen

Alueidenkäytön yhteistyö

Kainuun liitto on mukana useissa ylimaakunnallisissa alueidenkäytön työryhmissä. Lisäksi Kainuun liiton alueidenkäyttö-yksikön edustajat osallistuvat säännöllisesti maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön yhteisiin kehittämis-, koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksiin.

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukunnat

Kainuun liitto on mukana sekä Pohjois- että Itä-Suomen neuvottelukunnissa.