Olet täällä

Lähtökohdat

Kainuussa metsätalouden merkitys elinkeinoelämälle on maan suurimpia. Kainuun kärkialat matkailu ja biotalous sekä niiden kehittäminen ja potentiaali lisätä puuraaka-aineen käyttöä aiheuttavat metsien monikäyttöpaineita ja edellyttävät eri intressien yhteensovittamista. Jatkossa metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi käy yhä tärkeämmäksi. Vireillä oleva maakuntakaavoitus erilaisine teemoineen ja tavoitteineen antaa hyvän mahdollisuuden metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pilotointiin ja kehittämiseen.

Metsä marraskuussa
26.1.2018 - 12:40
Metsien monikäyttö – biotalouden mahdollisuus Kainuussa -tapahtumassa 13.2.2018 Kajaanin ammattikorkeakoululla kuullaan ja keskustellaan metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja haasteista ja päästään labrakierrokselle tutustumaan KAMK:n osaamiseen. Tilaisuus on samalla Kainuun biotalouden osaamisen kehittäminen -hankkeen loppuseminaari.
Bridge
8.8.2017 - 10:13
Interreg Europe rahoitteisessa Bridges -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen. Toimialojen kehittämiseksi hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, joka arvioidaan ja toteutetaan hankkeen aikana.