Olet täällä

Karhulankylä
4.9.2017 - 12:14
Kainuun liiton kokoama Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa -selvitys on valmistunut. Selvityksessä esitetään Kainuun kylien taustatietoja maakuntakaavan tarkistamista varten. Kainuun kylät ovat ajan kuluessa erilaistuneet ”mosaiikkimaiseksi” maaseuduksi, jossa kylien väestörakenne, aktiivisuus ja muut ominaisuudet vaihtelevat.
Ampumahiihtorata
27.6.2017 - 15:22
Kainuun seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävien ampumaratojen kehittämisselvitys on valmistunut. Raportti on ampumaratalain 763/2015 vaatimukset täyttävä kehittämisselvitys. Selvityksessä ehdotetaan valmisteilla olevaan maakuntakaavaan 14 ampumarata-aluetta.

Tuulivoimaa Hailuodossa

 

Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä.

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa.