Olet täällä

Lähtökohdat

Kainuussa metsätalouden merkitys elinkeinoelämälle on maan suurimpia. Kainuun kärkialat matkailu ja biotalous sekä niiden kehittäminen ja potentiaali lisätä puuraaka-aineen käyttöä aiheuttavat metsien monikäyttöpaineita ja edellyttävät eri intressien yhteensovittamista. Jatkossa metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi käy yhä tärkeämmäksi. Vireillä oleva maakuntakaavoitus erilaisine teemoineen ja tavoitteineen antaa hyvän mahdollisuuden metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pilotointiin ja kehittämiseen.

Renforsin Ranta
15.6.2016 - 8:25
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt antaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 13.6.2016.

Sivut