Olet täällä

Lentokone
15.11.2016 - 10:16
Kainuun liitto selvittää loppuvuoden aikana lentoliikenteen liityntäyhteyksien järjestämistä Kuhmosta, Sotkamosta ja Suomussalmelta.  Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla voidaan varmistaa liityntäyhteyksien toimivuus pitkällä aikavälillä ja lisätä liityntäyhteyksien käyttöä mm. paremman tiedottamisen ja markkinoinnin avulla.
15.5.2015 - 14:07
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat esittävät, että valtion talousarvion perusväyläpitoon toteutetaan 200 miljoonan euron tasokorotus. Tasokorotuksesta vähintään 20 miljoonaa euroa on vuosittain kohdistettava elintarvikekuljetuksia ja metsäbiotaloutta palvelevan alemman asteen päällystetyn tieverkon ja soratiestön ylläpitoon.

Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Barentsin alueen yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.