Olet täällä

Projektin koko nimi: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility
Lyhenne: e-MOPOLI
Pääpartneri: Province of Brescia, Italy
Toteuttamisaika: 1.6.2018-30.11.2022
Kokonaisbudjetti: 1 792 053,00€ (josta EAKR n. 1 360 000 €)
Kainuun budjetti: 189 200,00€ 

Rautatie
8.11.2018 - 8:36
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta on ollut lausunnoilla syksyn aikana. Parhaillaan ministeriö käy läpi annettuja lausuntoja. Runkoverkko yhdistäisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelisi erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia ja valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä.
Lentokone
15.11.2016 - 10:16
Kainuun liitto selvittää loppuvuoden aikana lentoliikenteen liityntäyhteyksien järjestämistä Kuhmosta, Sotkamosta ja Suomussalmelta.  Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla voidaan varmistaa liityntäyhteyksien toimivuus pitkällä aikavälillä ja lisätä liityntäyhteyksien käyttöä mm. paremman tiedottamisen ja markkinoinnin avulla.
15.5.2015 - 14:07
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat esittävät, että valtion talousarvion perusväyläpitoon toteutetaan 200 miljoonan euron tasokorotus. Tasokorotuksesta vähintään 20 miljoonaa euroa on vuosittain kohdistettava elintarvikekuljetuksia ja metsäbiotaloutta palvelevan alemman asteen päällystetyn tieverkon ja soratiestön ylläpitoon.

Sivut