Olet täällä

KAINUUN LIITON LAUSUNTO HAJA-ASUTUSALUEIDEN NETTIPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ 20.8.2014

Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään parhaillaan, tarvitaanko haja-asutusalueiden nettipalvelujen käyttöönoton edistämiseksi toimia sen jälkeen, kun haja-asutusalueiden laajakaistahanke vuonna 2015 päättyy.  Ministeriö pyytää lausuntoa haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämisestä ja asian valmisteluun liittyvästä keskustelumuistiosta ja käsittelemään seuraavia kysymyksiä.

Veneheiton verkkosuunnitelmaa

Kainuun hankeohjelma

 

Hankeohjelmassa on esitetty tiivistelmät alustavista hankesuunnitelmista, viitteitä alueellisesta väestökehityksestä sekä kuvattu viestintäverkon kehittämistarpeista maakunnassa. Kainuun osalta hankkeen maakunnallisessa ohjausryhmässä sovittiin kunkin kunnan muodostavan yhden hankealueen. Kunta on, niin halutessaan, nimennyt ensimmäiseksi toteutukseen lähtevän osahankealueen alueeltaan.

Mistä on kysymys?

Valtakunnallisen Laajakaistahankkeen tavoitteena on tarjota haja-asutusalueille nopeat ja luotettavat Internet-yhteydet.  Huolimatta langattomien yhteyksien nopeasta kehityksestä tavoitteeseen päästään ainoastaan valokuitutekniikan avulla.

Kansallisen laajakaistahankkeen maakunnallinen ohjausryhmä on perustettu maakuntajohtajan päätöksellä 11.5.2009 (22 §) vauhdittamaan ja edistämään Liikenne- ja viestintäministeriön johtamaa ja koko valtakunnan alueella toteutettavaa, tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rakentamishanketta.  Laajakaista kaikille 2015 –hanke perustuu valtionneuvoston 4.12.2008 tekemälle periaatepäätökselle.