Olet täällä

Marko Karvonen vuoden 2019 positiivisin kainuulainen
3.7.2019 - 13:38
Vuoden Positiivisin Kainuulainen - kilpailu järjestettiin jo yhdettätoista kertaa. Vuoden Positiivisinta Kainuulaista olivat mukana etsimässä Kainuun Liitto, OP Kainuu, Kukkakeskus, Bistro Casa Bianca, PRAMEA ja Leipomo- ja kondiittoriliike Pekka Heikkinen & kumpp. sekä Positiivarit Oy. Vuoden 2019 Positiivisin Kainuulainen on kajaanilainen opettaja ja projektipäällikkö Marko Karvonen.
Kaivannaisstrategian kansikuva
5.6.2019 - 13:26
Kaivannaisala on liikevaihdoltaan toiseksi suurin Kainuun kärkitoimialoista. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymässä Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio sekä keinot sen toteutettamiseksi. Strategiassa on tunnistettu, miten eri toimijat voivat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta varmistaa toimialan kestävän kasvun jatkumisen Kainuussa.
kulttuurihyvinvointisuunnitelma.jpg
4.6.2019 - 16:28
Kainuun liitossa laadittu Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019–2022 on hyväksytty maakuntahallituksessa ja julkaistu Kainuun liiton julkaisusarjassa. Suunnitelma on tarkoitettu vahvistamaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointia lisäävän merkityksen ymmärtämistä Kainuussa ja toimijoiden sitouttaminen taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseksi kainuulaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.
Kevät
19.5.2017 - 15:36
Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy käynnistävät kesäkuun alkupuolella koko Kainuuta käsittävän Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -kehittämishankkeen. Hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi  Kari Kinnunen Kajaanista ja projektikoordinaattoriksi Salla-Maija Hakola Otanmäestä.  

Sivut