Olet täällä

Junarata tiedotekuva
28.5.2020 - 16:04
Idän suunnan uudesta ratakäytävästä on tehtävä pikaisesti selkeä päätös Porvoo-Kouvola linjauksen puolesta ja ratayhteyden suunnittelu on aloitettava. Ennen uuden yhteyden rakentamista tarvitaan Savon ja Karjalan ratojen parannustoimenpiteitä.
" "
19.6.2019 - 15:01
Kuopiossa kokoontuneen Itä-Suomen neuvottelukunnan mielestä Suomen liikennepolitiikassa on valuvirhe, joka tulee korjata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa ja Euroopan unionin TEN-T-politiikan suuntaviivojen arvioinnissa.
Kontiomäen asema
4.4.2019 - 10:56
Nopeat itäradat osana kestävää aluekehitystä -raportissa tarkastellaan aluetta, joka kattaa itäradan molempien haarojen vaikutusalueella sijaitsevat seitsemän maakuntaa (ml. Kainuu) ja 16 kaupunkia. Alueella asuu joka kuudes suomalainen (yht. 930 000). Raportissa analysoidaan nopeampien itäratojen aluetaloudellista merkitystä saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja aluekehityksen näkökulmasta.
Liikenneyhteydet
3.5.2018 - 12:41
Allekirjoittaneet esitämme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriölle, että Liikennevirasto yhdessä pääkaupunkiseudun, Porvoon ja maakuntaliittojen kanssa ryhtyy selvittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden vaikutuksia ja kannattavuutta tavoitteena 3 h junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin.