Olet täällä

25.2.2015 - 9:47
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun Etu Oy:n sekä Kainuun liiton yhteistyössä toteuttama Core Competence Development (CCD) –hanke tarjoaa maaliskuussa Venäjä -koulutusta Kajaanissa. Venäjä liiketoimintaympäristönä -koulutus 11.3. on avoin kaikille yrityksille ja Muuttuva Venäjän matkailu ja matkailija -koulutus 12.3. tarkoitettu matkailuyrityksille.
19.1.2015 - 10:00
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun Etu Oy:n ja Kainuun liiton yhteishanke Core Competence Development (CCD) järjestää kainuulaisille matkailutoimijoille suunnatun Japani-koulutuksen. Päivien tarkoituksena on lisätä kainuulaisten matkailutoimijoiden valmiuksia ottaa vastaan japanilaisia matkailijoita ja parantaa tietämystä miten kasvattaa markkinoita.
Biokos logot
1.12.2014 - 11:10
Kostamuksessa järjestetään 9.-10. joulukuuta Bioforum, jossa kolme raja-alueen ylittävää hanketta esittelevät tuloksiaan. Hankkeissa on toteutettu pilottilaitos kalajätteiden hyödyntämiselle, maalämpöjärjestelmä Vuokkiniemen kylätalolle sekä jätevesilietettä ja haketta hyödyntävä lämpövoimalaitos Kostamukseen. Projektit liittyvät Karelia ENPI CBC -ohjelman metsä ja energia -teemaan.
21.5.2014 - 9:37
Ensimmäinen CCD-hankkeen järjestämä seminaari Kajaanin ammattikorkeakoululla keräsi 70 osallistujaa yrityksistä ja viranomaistahoilta ja seminaarin antiin oltiin tyytyväisiä. Erityisesti iltapäivän projektiklinikka herätti positiivista huomiota, henkilökohtaiset keskustelut EU-rahoitusasiantuntijoiden ja projektin asiantuntijoiden kanssa koettiin onnistuneiksi.

Core Competence Development (CCD) oli Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhteistyöprojekti, jota rahoitti Manner-Suomen ESR-ohjelma (Kainuun ELY-keskus). Projektitiimi koottiin kaikista kolmesta yhteistyöorganisaatiosta niin, että yhteistyön avulla saavutettaisiin parhaita tuloksia yritysten kannalta, yhteistyön auttaen myös toteuttajaorganisaatioita kehittämään ja tehostamaan omia toimintojaan.

Sivut